• Pixabay.com

Gemeente krijgt miljoenen euro's extra voor jeugdzorg

HAARLEMMERMEER De gemeente ontvangt dit jaar ruim 2.9 miljoen euro extra van het Rijk voor jeugdzorg. Dat blijkt uit de zogeheten meicirculaire van het Gemeentefonds die het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) klaagde eerder bij het kabinet dat gemeenten niet genoeg hebben aan de huidige budgetten voor jeugdzorg. Daarop heeft het kabinet extra geld toegezegd en bovendien een onderzoek om te kijken of er structureel meer geld bij moet.

POSITIEVE GEVOLGEN Dit besluit heeft positieve gevolgen voor Haarlemmermeer. Zoals vermeld is er dit jaar meer dan 2,9 miljoen extra beschikbaar. De komende twee jaren is dat rond de 2,2 miljoen.

De meicirculaire van het ministerie van Financiën heeft over het algemeen een positieve boodschap voor Haarlemmermeer. De financiële positie van de gemeente ziet er wat vrolijker uit.

VOORJAARSRAPPORTAGE Komende week presenteert wethouder Jurgen Nobel van Financiën zijn eerste voorjaarsrapportage, waarin alle financiële ontwikkelingen op een rijtje worden gezet. De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsrapportage en de algemene beschouwingen op donderdag 27 juni.