• Een voorbeeld van een container met een kartonklep.

    Eigen foto

Gemeente onderzoekt of kartonklep zinvolle toevoeging is

HAARLEMMERMEER De gemeente gaat inventariseren of het aanbrengen van een zogenaamde kartonklep op papiercontainers een zinvol idee is. Het college laat dat weten naar aanleiding van schriftelijke vragen die D66-raadslid Pablo Meegdes onlangs stelde.

Meegdes maakt zich zorgen over het groeiende aantal kartonnen dozen dat volgens hem wordt aangetroffen in de openbare ruimte, met name naast afvalcontainers. Volgens het raadslid zal dat in de toekomst alleen maar erger worden, omdat steeds meer mensen online artikelen bestellen, die in kartonnen dozen worden bezorgd. 

VERROMMELING "Wij vinden het belangrijk om zwerfvuil en overvolle brengparkjes aan te pakken", aldus Meegdes. "Karton naast de containers zorgt voor verrommeling van het straatbeeld en nodigt uit om er ander afval naast te plaatsen. Karton past vaak moeilijk in de containers, hier moeten wij iets aan doen."

Als oplossing komt Meegdes dus met de kartonklep, een idee dat volgens hem in Amsterdam eerder al goede resultaten op heeft geleverd. De gemeente heeft nu in reactie op zijn vragen laten weten te inventariseren of een dergelijke kartonklep ook in Haarlemmermeer ingevoerd kan worden. Dat heeft overigens meer voeten in de aarde dan je zou verwachten. 'De papiercontainer die Amsterdam gebruikt, is anders dan die in Haarlemmermeer wordt toegepast. Om die reden willen we eerst inventariseren wat de verschillen tussen de containers zijn. Dit om duidelijk te krijgen of de kartonklep in onze situatie een vergelijkbare toegevoegde waarde heeft. Tevens gaan we in overleg met de leverancier van de papiercontainers onderzoeken wat mogelijk is."