• Ton Dijkstra

Gemeente: plan voor tweede terminal niet nieuw

HOOFDDORP De gemeente zegt in een reactie op het artikel dat Schiphol in Haarlemmermeer 'een nieuwe luchthaven' wil bouwen dat het idee voor een tweede terminal en zevende start- en landingsbaan niet nieuw is. "Het is een strategische reservering voor de lange termijn, een parallelle Kaagbaan en een reservering voor een tweede terminal in Schiphol Noord-West, de zogenoemde Schipholdriehoek tussen de A4, A5 en A9." Een woordvoerder sluit zich aan bij de reactie van Schiphol dat er sprake is van 'verre toekomstmuziek'.

Volgens de gemeente is de reservering voor een parallelle Kaagbaan bekend. "Het Rijk blijft vasthouden aan de langdurige grondreservering voor de aanleg van een parallelle Kaagbaan. Haarlemmermeer blijft van mening dat de groei gerealiseerd dient te worden binnen het huidige banenstelsel en dat de huidige reservering een onacceptabele druk legt op de ontwikkelingen in het gebied zelf en op de ontwikkelingen van het dorp Rijsenhout en het gebied eromheen."

De lange-termijn-reservering voor een tweede terminal in Schiphol Noord-West staat ook al heel lang op de agenda, aldus de gemeente. "Voor de middellange termijn is nu gekozen voor een geconcentreerde uitbreiding. In het zogenoemde A-gebied, aansluitend aan de bestaande terminal, gaan grootschalige investeringen plaatsvinden met onder meer een nieuwe pier en terminal. In de onlangs aan de Tweede kamer aangeboden Actieagenda Schiphol wordt dit toegelicht."

De strategische reservering voor een tweede terminal in het noordwesten blijft staan voor de lange termijn. "Haarlemmermeer heeft in haar Structuurvisie geen specifieke reservering hiervoor opgenomen. Omdat we de luchthaven Schiphol liever op een duurzame manier versterken, met beperkt ruimtebeslag. Een eventuele toekomstige ontwikkeling in Noord-West is mede afhankelijk van andere ontwikkelingen, zoals uitbreiding van het HOV- netwerk."