Gemeente vraagt ouderbijdrage voor jeugdhulp

HOOFDDORP De gemeente vraagt ouders wiens kind 24 uur per etmaal jeugdhulp krijgen toch om een eigen bijdrage in de kosten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op raadsvragen van D66 en CDA.

De twee fracties wilden weten of het college bereid was de ouderbijdrage op te schorten zo lang staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek doet naar de haalbaarheid van die bijdrage. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek hebben de gemeenten Den Haag en Haarlem inmiddels besloten vooralsnog geen ouderbijdragen te vragen.

Haarlemmermeer is dat echter niet van plan, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. B en W hebben een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de voors en tegens voor het uitvoeren van de ouderbijdrage. De conclusie van het college is dat er geen enkele reden is om de geldende wet niet uit te voeren.

In Haarlemmermeer krijgen op dit moment 187 kinderen 24 uur per etmaal jeugdhulp in een instelling. Daarnaast krijgen 70 jongeren een dagbehandeling. Voor die laatste groep heeft het wat het college betreft dus geen ouderbijdrage te worden betaald. Zoals eerder gemeld kiezen B en W ervoor om alleen een bijdrage te vragen als kinderen permanent hulp krijgen.

Het college heeft ook laten uitrekenen wat de ouderbijdrage de gemeente uiteindelijk oplevert. Het gaat om een bedrag van 143.000 euro voor alle doelgroepen. Het innen van de ouderbijdrage vraagt echter om een bedrag van 15.000 tot 23.000 euro aan kosten.