• Eigen foto

Gemeente wil Ringvaart opwaarderen tot internationaal monument

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2017 de ringdijk en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed uitgeroepen. Nu wordt onderzocht of vaart en dijk ook provinciaal of internationaal erfgoed kunnen worden, en daarbij is de hulp van de inwoners van de gemeente gewenst.

Bij de vaststelling van de visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 heeft de gemeente besloten om de ringdijk en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren en te onderzoeken of deze ook provinciaal of (internationaal) erfgoed kunnen worden. De gemeente nodigt deskundigen en geïnteresseerde bewoners uit voor advies daarover. De verhalen en het landschap zijn de inspiratie voor het aanwijzen van monumenten en het verklaren tot erfgoed.

BASIS De ringdijk en Ringvaart vormen de basis van de Haarlemmermeerpolder. Samen met de inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer de ringdijk en Ringvaart beter tot hun recht laten komen. Een gespecialiseerd bureau gaat samen met een klankbordgroep op zoek naar het historische gevoel, de belevingswaarden en de verhalen van de Ringvaart. In april is de eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep.

Marja Ruigrok, wethouder voor erfgoed, is aanwezig bij de aftrap. In juni nodigt de gemeente geïnteresseerde bewoners uit voor bijeenkomsten in dorpshuizen langs de ringdijk om verhalen over de ringdijk en Ringvaart op te halen.

VERBETERINGEN De visie Ringdijk en Ringvaart is opgesteld door de gemeente Haarlemmermeer na overleg met bewoners. De belangrijkste verbeteringen voert de gemeente uit in de periode 2018 tot 2020 met het programma Ringdijk en Ringvaart. Zodat de ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-)veiliger worden. En ook om het culturele erfgoed van Haarlemmermeer te behouden.

Wie interesse heeft om in juni deel te nemen aan een bijeenkomst over dit erfgoed, kan zich aanmelden via info@haarlemmermeer.nl, onder vermelding van 'Erfgoed Ringdijk'. Binnenkort vindt u meer informatie over de data en locaties.