• Ton Dijkstra

Gemeente zet in op meer sociale huurwoningen

HOOFDDORP De gemeente neemt maatregelen om meer sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Dat staat in de ontwerp-huisvestingsverordening 2018 die door het college van B en W is vastgesteld. Wethouder Tom Horn van Wonen zei dinsdag tijdens het persuurtje dat de vraag naar sociale huurwoningen voorlopig onverminderd groot blijft.

In de nieuwe verordening staat dat particuliere verhuurders met projecten van meer dan tien woningen voortaan verplicht worden om dertig procent sociale huur te bouwen. Bovendien mag de gemeente de eerste keer bepalen wie er in die huizen komen te wonen. Wethouder Horn verwacht dat deze maatregel een flinke reductie kan betekenen voor de lijst van mensen die op een sociale huurwoning zitten te wachten.

In de verordening staat verder dat jongeren tot 23 en 27 jaar tijdelijke contracten kunnen afsluiten voor een jongerenwoning. Door zo'n contract af te sluiten voorkom je volgens Tom Horn dat mensen tot hun 40ste in een jongerenwoning blijven wonen. "Die mensen krijg je er nu niet uit, maar als je met tijdelijk contracten werkt kan dat wel."

Ook voor ouderen worden twee leeftijdsgrenzen aangehouden. De grens van 55-plus bestond al en daar komt nu de grens van 75-plus bij. Die categorie woningen is vooral bedoeld voor ouderen die zorg nodig hebben. In de verordening wordt vastgelegd dat een kwart van de woningen aan lokale woningzoekenden wordt toegewezen.

Als voorbeeld noemde de wethouder ouderenhuisvesting aan de Groeneweg en Woudweg in Vijfhuizen. Daar worden binnenkort sterk verouderde huizen vervangen door een nieuw complex. Het zou goed zijn als een kwart van die huizen straks worden bewoond door oudere inwoners van Vijfhuizen, zo vond Horn.

De gemeente zet al langere tijd een tandje bij om meer sociale huurhuizen te bouwen. Zo is er een afspraak met corporatie Ymere om 90 woningen in Cruquius te bouwen. Dertig daarvan zijn kort geleden afgevallen, maar Horn zei er dinsdag alle vertrouwen in te hebben dat er een alternatieve plek wordt gevonden.