• Marc Satijn

Gemeente ziet voorlopig af van blauwe zone in Oranjebuurt

HALFWEG Er komt toch geen blauwe zone in de Oranjebuurt in Halfweg. De gemeente heeft na verschillende bezwaren uit de buurt besloten de invoering voorlopig uit te stellen.

In Halfweg is al enkele jaren sprake van parkeeroverlast, deels veroorzaakt door treinreizigers die gebruikmaken van het station in het dorp. Volgens de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg is door het college 2 jaar geleden al een blauwe zone toegelegd, en na vragen van VVD-raadslid Mark Achterbergh-Copier zegde wethouder Marja Ruigrok onlangs toe dat er snel met de aanleg zou worden begonnen. 

BEZWAREN Dat was ook de bedoeling, maar inmiddels is duidelijk dat niet iedereen achter het plan staat. De gemeente ontving namelijk meerdere bezwaren, waaruit bleek dat met name in de Oranjebuurt een blauwe zone op weinig draagvlak kan rekenen. 

Om deze bewoners tegemoet te komen, is daarom besloten de invoering van de parkeerbeperkende maatregelen in de Oranjebuurt voorlopig op te schorten. 'Aan de hand van de ontvangen bezwaren gaat de gemeente Haarlemmermeer onderzoeken wat de wensen van de inwoners zijn', zo laat de gemeente weten. 'Natuurlijk worden de inwoners betrokken bij dit onderzoek. Zodra de uitkomsten bekend zijn, volgt meer informatie.'