Gemeenteraad dringt aan op verplaatsing tankstation Hendriks

HOOFDDORP Het college van burgemeester en wethouders moet alles op alles zetten om benzinestation Hendriks van de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen te laten verhuizen naar de hoek van de Driemerenweg en de Vijfhuizerweg. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag een motie van de VVD over die kwestie aangenomen.

De gemeente doet al heel lang zijn best om het tankstation plus LPG-station uit de bebouwde kom van Vijfhuizen te krijgen. Eigenaar Hendriks wil nu wel verhuizen naar een stuk grond op de hoek van de Driemerenweg en de Vijfhuizerweg. De provincie Noord-Holland heeft al ingestemd met een tankstation op die plek.

De eigenaar van die grond, een bollenkweker, wil het perceel wel verkopen, maar stelt als voorwaarde dat hij een grote loods of boerderij mag bouwen aan de IJweg. Die plek geldt echter als landelijk gebied en daar mag op basis van het geldende bestemmingsplan niet worden gebouwd.

VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat stelde donderdag dat de gemeente hier aan mee zou moeten werken. Dit is zo'n unieke kans om het tankstation uit Vijfhuizen te krijgen dat je die niet moet laten lopen, aldus de VVD'er.

HAP-raadslid Ron Heimerikx wierp hem tegen dat er toch niet voor niks een bestemmingsplan is gemaakt dat aangeeft dat bouwen aan dat deel van de IJweg niet aan de orde is. De Baat reageerde dat je hier soepel mee moet omgaan. Volgens hem wordt er wel vaker afgeweken van bestemmingsplannen als er een belangrijke aanleiding voor is.

VVD-wethouder Adam Elzalai van Ruimtelijke Ordening vond dat de grondeigenaar een overeenkomst met Hendriks niet als hefboom mag gebruiken om de bouw aan de IJweg mogelijk te maken. Niettemin zegde de wethouder toe zijn uiterste best te doen om de verplaatsing van het benzinestation te realiseren.