'Gemeenteraad helpt participatieproject Hoofddorp Centraal om zeep'

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft vorige week tijdens het eerste debat over het project Hoofddorp Centraal het open proces over de participatie om zeep geholpen. Dat zegt de belangengroep Stadspark Hoofddorp.

Volgens de groep was het debat 'een klap in het gezicht van iedereen die veel tijd en energie heeft gestoken in het 'Open Plan Proces'. "De participatiesamenleving lijkt voor een aantal van de 'traditionele' politieke partijen een brug te ver. Wij hebben de indruk dat dit Open Plan Proces niet in het politieke straatje van deze partijen past."

Volgens de belangengroep werd het debat op verschillende fronten een teleurstelling. De toehoorders werden geconfronteerd met raadsleden die de stukken niet kenden en niet meer wisten welke opdrachten zij de deelnemers aan het Open Plan Proces hadden meegegeven.

Volgens de belangengroep sloten de gepresenteerde uitkomsten volledig aan op de genoemde opdracht. Dat leek een aantal raadsleden te ontgaan. Burgers, ondernemers en andere betrokken organisaties waren buitengewoon positief over de uitkomsten van het eerste deel van het participatietraject, aldus een woordvoerder van de Belangengroep.

De Belangengroep Stadspark Hoofddorp heeft dan ook een uitgesproken mening over de vergadering. "Is het niet zo dat een gemeenteraad het college behoort te controleren op de procesgang en de uitkomst van het gevoerde beleid? Deze raad wil overduidelijk inhoudelijk meepraten over dat beleid."