• Ton Dijkstra

Gemeenteraad praat vanavond over komst van AZC

HOOFDDORP De gemeenteraad buigt zich vanavond in haar eerste vergadering na het zomerreces over de vestiging van één of meerdere asielzoekerscentra (AZC's) in de gemeente. De discussie wordt gevoerd op een moment dat de vraag naar opvangplekken sterk is gedaald doordat de stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden flink is verminderd.

Zo is de noodopvang in Vijfhuizen inmiddels al gesloten, terwijl de bedoeling was dat de voorziening tot komend voorjaar zou openblijven. Als dat het geval is, is het natuurlijk dat de vraag zich opdringt of een nieuw asielzoekerscentrum in Haarlemmermeer nog wel nodig is.

VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers stelde voor het zomerreces de logische vraag of de gemeente niet kan wachten met het zoeken naar een geschikte plek voor een AZC totdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangetoond dat er werkelijk behoefte is aan een nieuw centrum.

Wethouder Tom Horn vond het een begrijpelijke vraag. Zijn antwoord was dat er ondanks de ontwikkelingen nog altijd nieuwe asielzoekerscentra nodig zijn in het land. Hij zei dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asielzaken Nederlandse gemeenten heeft opgeroepen vooral niet te stoppen met het zoeken naar geschikte plekken. Om die reden zijn raadsleden eerder deze week gaan kijken naar een AZC elders in het land.

Het college van burgemeester en wethouders gaat voorlopig uit van een centrum voor 300 tot 500 asielzoekers. Dat aantal kan wat B en W betreft ook worden verdeeld over twee locaties, een hoofdvestiging en een satelliet niet te ver uit de buurt. Het zoeken naar een geschikte plek moet nog beginnen, maar het college heeft al wel bepaald dat het AZC in elk geval niet in Vijfhuizen komt.

De fractie van Forza! wil dat de discussie over de komst van een AZC vanavond van de agenda wordt gehaald. Volgens de partij is er helemaal geen behoefte meer aan een nieuwe voorziening nu er overal in het land opvangcentra worden gesloten.