• Mogen inwoners van Haarlemmermeer straks meebeslissen over belangrijke besluiten?

    Arie Kievit

Gemeenteraad sterk verdeeld over invoering lokaal referendum

HOOFDDORP De gemeenteraad houdt donderdagavond een debat over de komst van een lokaal referendum in Haarlemmermeer. De politiek is sterk verdeeld over de vraag of die optie er eigenlijk wel moet komen.

Een meerderheid van de gemeenteraad gaf het college van burgemeester en wethouders eind 2016 opdracht om met een modelverordening te komen voor een lokaal referendum. De verordening liet echter lang op zich wachten. De fracties van D66 en Forza! vroegen er vorig najaar naar en kregen als antwoord van het college dat het referendum weer op de agenda zou terugkeren als de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude een feit was. Dat is inmiddels het geval.

MENINGEN Tijdens een discussie in november 2016 over het nut van een lokaal referendum bleken de meningen sterk verdeeld. Partijen als D66, HAP en Forza! waren voorstander, VVD, CDA en PvdA juist fel tegen. De voorstanders zagen een referendum als goed middel om inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten. Tegenstanders wezen erop dat de besluitvorming in het huidige democratisch bestel in handen is gegeven van de gemeenteraad.

Toenmalig VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers noemde een lokaal referendum zelfs een 'bomgordel van de democratie'. Met andere woorden: het huidige systeem kan heel goed worden opgeblazen. Forza!-raadslid Michel van Dijk noemde de tegenstanders 'angsthazen'.

HANDTEKENINGEN In het voorstel van het college komt er niet zomaar een referendum. Eerst moeten zo'n 400 inwoners (0.33 procent van alle kiesgerechtigden) een verzoek indienen. Als de raad akkoord gaat, moeten er binnen zes weken ruim 5.000 handtekeningen van medestanders worden verzameld. Het college wil ook jongeren vanaf 16 jaar laten meedoen aan een referendum, omdat jeugdparticipatie hoog in het vaandel staat in de polder.

Als er tot een referendum wordt besloten, gaat dat de gemeente zo'n 180.000 euro kosten. Dat bedrag kan worden beperkt als een volksraadpleging samen met een reguliere verkiezing wordt gehouden. Voor een referendum kan ook campagne worden gevoerd. Daarvoor is zo'n 20.000 euro beschikbaar.

Frits Verhagen