• Ton Dijkstra

Gemeenteraad sterk verdeeld over invoering referendum

HOOFDDORP De gemeenteraad is het donderdagavond niet eens geworden of er in de gemeente een raadgevend referendum moet worden ingevoerd, laat staan onder welke voorwaarden dat zou kunnen worden gerealiseerd. De meningen bleken sterk verdeeld.

De raad praatte over de mogelijkheid van een referendum op initiatief van de fractie van Forza! Raadslid Michel van Dijk zei in zijn inleiding dat burgers de kans moeten krijgen aan de noodrem te trekken als zij een genomen besluit afwijzen. Forza! wil de mogelijkheid voor een referendum beperken tot besluiten van de gemeenteraad. Beslissingen van het college van burgemeester en wethouders zouden daar dan buiten vallen.

In het plan van aanpak voor participatie wordt het referendum genoemd als één van de instrumenten om de betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek te vergroten. Niet alle fracties in de raad staan echter te springen om dit instrument ook daadwerkelijk in te voeren.

VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers was ronduit negatief. Hij refereerde aan een recent krantenartikel in de NRC waarin een referendum 'de bomgordel van de democratie' wordt genoemd.

Ook PvdA-fractieleider Chris Vonk was niet enthousiast. Volgens hem hebben we op dit moment een goed en eerlijk democratisch stelsel en is een referendum geen verbetering. Forza!-raadslid Van Dijk noemde de tegenstanders angsthazen, die hun eigen inwoners flink onderschatten.