• Ton Dijkstra

Gemeenteraad sterk verdeeld over opvang 300 vluchtelingen

HOOFDDORP De gemeenteraad is sterk verdeeld over de omvang van de beoogde noodopvang in Vijfhuizen. Dat bleek donderdagavond tijdens het debat over het besluit van het college van B en W om voorlopig maximaal 300 vluchtelingen op te vangen in de Expohal.

Fractievoorzitter Henk Kuipers van de VVD stelde dat het college niet goed heeft geluisterd naar de inwoners van Vijfhuizen die niet meer dan 200 vluchtelingen willen. Ook andere fracties stelden zich achter dat standpunt.

Als de gemeenteraad vindt dat er maximaal 200 vluchtelingen in Vijfhuizen mogen worden opgevangen, dan is de kans groot dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) er helemaal van afziet. Dat zei wethouder Tom Horn tijdens het debat. Volgens hem kan het aantal vluchtelingen pas naar beneden worden bijgesteld als de rijksoverheid en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dat samen hebben besloten.

De fracties van VVD en Onafhankelijk Liberaal (OL) dienden na een urenlang heftig en soms emotioneel debat moties in om het college toch te bewegen minder vluchtelingen op te vangen. Voor die moties was geen meerderheid. Wethouder Horn zei dat het college zich al inzet om uiteindelijk minder vluchtelingen op te vangen in Vijfhuizen. Met die toezegging waren volgens een raadsmeerderheid de moties overbodig geworden.

Forza! diende een motie van wantrouwen in tegen het gehele college. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer heeft het college de mening van Vijfhuizenaren en de twee enquetes die zijn gehouden volledig naast zich neergelegd en kan dat niet zonder gevolgen blijven. De motie werd behalve door Forza! zelf alleen gesteund door Anneke van der Veer van OL.

Diezelfde Anneke van der Veer vroeg zich af wat het college gaat doen als het vaststelt dat er onvoldoende draagvlak is in de gemeenteraad voor zijn plannen. Het college heeft namelijk meermalen aangegeven dat er een breed draagvlak moet zijn in zowel Vijfhuizen als in de gemeenteraad.

Wethouder Horn antwoordde dat het college die vraag de komende week gaat beantwoorden. Feit is dat er een raadsmeerderheid is (HAP, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP) die vluchtelingen ondanks alle bezwaren om humane redenen onderdak wil bieden in de gemeente, maar dat er ook een aanzienlijke minderheid (VVD, Forza!, Onafhankelijk Liberaal, CDVP en Een Haarlemmermeer) is die een groep van 300 vluchtelingen te veel vindt voor een klein dorp als Vijfhuizen of helemaal tegen een noodopvang is.