• Jos van Rooijen

Gemeenteraad steunt Rijsenhout in protest tegen transformatorstation

RIJSENHOUT Indien TenneT een aanvraag indient voor de bouw van een transformatorstation bij Rijsenhout, dan hoeft ze niet te rekenen op veel steun van politiek Haarlemmermeer. Dat is donderdagavond wel duidelijk geworden tijdens een speciale raadssessie in het raadhuis in Hoofddorp. Alleen: die aanvraag is er officieel (nog) niet. Er is wel forse kritiek op de gemeente.

Die had, in de persoon van het college en/of ambtelijke ondersteuning, meer en beter moeten communiceren over de (mogelijke) ontwikkelingen in en rond het dorp. En die had eerder en meer de regie moeten nemen in relatie tot de mogelijke komst van een transformatorstation. En, als onderdeel van die regie, de bedrijven TenneT en Liander moeten wijzen op breed communiceren in relatie tot de plannen voor een 150 kV station. Daarmee had, aldus diverse raadsleden, het college veel leed kunnen voorkomen. Zoals een dorpsrrad die het vertrouwen opzegt of een heel dorp dat op haar achterste benen staat 'omdat er weer eens iets gebeurt waar ze geen weet van heeft'.

Aldus een ruime meerderheid van de raad die donderdagavond niet alleen veel begrip toonde voor de forse kritiek uit het dorp. Maar die ook van wethouder Elzakalai en daarmee het hele college wilde weten hoe de kritiek en onrust voorkomen had kunnen worden en hoe herhaling in de toekomst te voorkomen is.

Aanleiding tot die forse kritiek is onder andere het voornemen van TenneT en Liander om een transformatorstation te bouwen in de omgeving van de A4 en Schiphol Trade Park. Want de vraag naar elektriciteit groeit snel, zeker in het gebied ten noorden van Rijsenhout. Vooruitlopend op een officieel verzoek om het bestemmingsplan aan te passen, hebben partijen al onderzoek gedaan naar mogelijke locaties. Eén daarvan ligt bij het Schiphol Trade Park, één direct naast Rijsenhout.

Tot zover was/is er nog niet veel aan de hand. Totdat bleek dat het niet een 4x6 meter station betreft, maar een 150 kV van 200x300 meter met masten van zo'n 25 meter. Volgens Rijsenhout een complete aantasting van de leefbaarheid van het hele dorp dat de laatste tijd toch al te maken heeft met allerlei ontwikkelingen waar ze geen vat op lijkt te hebben. Een aanpassing van het Openbaar Vervoer. Een nieuwe pontbaas. De komst van het megacomplex van Schenkeveld tomaten en het niet doorgaan van een Poldertuin. De optelsom van al die frustratie was donderdagavond duidelijk te merken. Een overvolle raadszaal en Burgerzaal met verontruste (jonge) bewoners en diverse (jonge) insprekers die hun teleurstelling, angst en boosheid niet onder stoelen of banken wilden steken. Doodsteek voor Rijsenhout, Rijsenhout het afvalputje, Rijsenhout is er alleen voor economisch gewin en Rijsenhout géén transformatorstation, kreeg de raad en college te horen.

De politieke partijen deden niet onder voor de bewoners en lieten in overgrote meerderheid weten dat zij geen transformatorstation naast het dorp willen. En dat het college dat in de gesprekken met TenneT en Liander overduidelijk mag communiceren.

Met zoveel tegenstand kon wethouder Elzakalai weinig anders doen dan de critici op het punt van de communicatie gelijk geven en de hoop uitspreken dat het weer goed komt met de Dorpsraad. "Wij willen dat in ieder geval wel", liet hij uitnodigend richting dorpsraad weten.

Over het transformatorstation zelf bleef hij volhouden dat er nog steeds geen officiële aanvraag is ingediend maar dat hij de geluiden uit de raad goed gehoord had. En hij herhaalde dat TenneT en Liander inmiddels hebben laten weten 'op zoek te willen gaan naar alternatieve locaties'. "Maar laten we eerst zien of er een aanvraag komt en hoe die er uit ziet."