• Redactie

Gemeenteraad twijfelt nog over aanpak landjepik

HOOFDDORP Meerdere fracties in de gemeenteraad zetten vraagtekens bij het voorstel van het college van B en W om bij zogeheten landjepik alleen nog in actie te komen als er een melding binnenkomt bij de gemeente. Partijen vragen zich af of er dan geen sprake is van rechtsongelijkheid.

Twee jaar geleden startte er een proef op drie verschillende plekken in de gemeente om gevallen van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond vooral via maatwerk te behandelen. De gemeente wilde af van peperdure rechtszaken en ellenlange juridische procedures en het college koos daarom voor de praktische oplossing.

Uit de evaluatie van de proef blijkt dat het maatwerk goed heeft gewerkt maar heel duur is. Als deze werkwijze in de gehele gemeente zou worden ingevoerd, kost dat een flinke smak geld plus dat er extra ambtenaren zouden moeten worden aangenomen.

Daarom wil het college alleen optreden als er wordt geklaagd en er sprake is van aantasting van het openbaar groen. In alle andere gevallen wordt de toeëigening van grond ongemoeid gelaten.

Veel fracties vonden dat voorstel te ver gaan. "Landjepik wordt hiermee beloond", zo sprak PvdA-fractieassitent Bert den Elzen zijn afkeuring uit. Hij vroeg zich af of er geen moderne technieken te bedenken zijn waarmee landjespikkers kunnen worden opgespoord. Andere partijen kwamen met vergelijkbare reacties.

Er waren ook raadsfracties die het voorstel van het college steunden. Als een luxe maatpak te duur is moet je overstappen op een gewoon confectiepak, zo stelde VVD-raadslid Beryl van Straten.

Wethouder Derk Reneman van Financiën wees de raad er fijntjes op dat optimale handhaving heel erg veel geld gaat kosten. Volgens hem is er ook helemaal geen sprake van onrechtvaardigheid, omdat alle gevallen hetzelfde worden behandeld. Burgemeester Theo Weterings voegde eraan dat de raad de maximale handhaving in feite al heeft losgelaten door twee jaar geleden akkoord te gaan met de proef. "De teerling is al geworpen."

De raad stemt binnenkort over het voorstel.