• Redactie

Gemeenteraad verdeeld over maatregelen bij Lisserbroek

HOOFDDORP Voordat er in Turfspoor in Lisserbroek een eerste paal de grond in kan voor de bouw van 800 woningen moet er eerst een goede ontsluiting komen die de bereikbaarheid van het dorp garandeert. Die harde garantie eiste D66-fractievoorzitter Joost Koomen donderdag in de gemeenteraad.

Koomen kreeg bijval van enkele andere fracties, zoals het CDA en GroenLinks, maar coalitiegenoot VVD was het absoluut niet met D66 eens. Volgens VVD-raadslid Beryl van Straten kan er wel degelijk worden begonnen met bouwen in Turfspoor. Zij noemde het motto 'Eerst bewegen en dan bouwen' dat de coalitie toch hoog in het vaandel heeft staan een 'dogma'.

Volgens Van Straten blijkt nergens uit dat extra woningen in Lisserbroek tot acute problemen gaat leiden. Het raadslid zei zich erover te verbazen dat een 'duurzame en groene partij' als D66 nu opeens voor de aanleg van nieuwe verbindingsweg is.

Ook van PvdA-raadslid Willem Klijn mag er best worden gebouwd in Turfspoor. Hij meende net als andere fracties in de raad dat de discussie over maatregelen bij Lisserbroek veel te vroeg kwam. Het college is nog volop in gesprek met inwoners van Lisserbroek over de toekomst van hun dorp, zo benadrukten de criciti van D66.

Bovendien worden er naar verwachting begin volgend jaar spijkers met koppen geslagen over de aanleg van de veelbesproken Duinpolderweg. Die nieuwe weg heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van Lisserbroek. Meerdere fracties vinden dat beter de uitkomst van dat proces kan worden afgewacht voordat er besluiten worden genomen.

Joost Koomen reageerde dat het college ook zelf al besluiten heeft genomen door de Lisserbroekerweg af te waarderen tot een 30km-weg. Dat is een recent persbericht bekendgemaakt. Wethouder Derk Reneman van Verkeer ontkende dat die beslissing is genomen. Volgens hem is er tot dusverre 'nada en naxos' besloten over de situatie bij Lisserbroek. Die mededeling verbaasde menig raadslid.

De discussie over Lisserbroek wordt komend jaar in elk geval voortgezet.