Gemeenteraden akkoord met volgende stap naar fusie

HOOFDDORP De gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben donderdagavond ingestemd met de volgende stap die moet leiden tot een fusie van beide gemeenten per 1 januari 2019. Na de stemming zetten de burgemeesters Theo Weterings en Pieter Heiliegers hun handtekening onder een bestuurlijk convenant.

Voorafgaand aan dit officiële moment vergaderden de raden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede simultaan in het raadhuis in Hoofddorp. De buren uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude zaten op de bovenverdieping, de Haarlemmermeerders in de eigen raadzaal.

Dat de beide gemeenteraden unaniem akkoord gingen, betekende niet dat er geen vragen meer leven. Fractievoorzitter Anneke van der Veer van Onafhankelijk Liberaal was het meest kritisch. Zij stelde dat er in feite geen sprake is van een fusie maar van een overname.

Haarlemmerliede is zo veel kleiner dan Haarlemmermeer dat je moeilijk kunt spreken van gelijkwaardige partners, aldus Van der Veer die beroepsmatig betrokken is geweest bij fusies in het bedrijfsleven. Burgemeester Weterings vond dat je fusies tussen bedrijven niet kunt vergelijken met die tussen overheden.

Een andere zorg van de politiek is de informatie naar de bevolking. In het convenant staat immers dat de fusie voldoende draagvlak moet hebben bij de burgers. Burgemeester Weterings zei daarover dat er nog informatiebijeenkomst voor de verschillende delen van de polder. Hij verwacht overigens dat de fusie meer in het noorden van Haarlemmermeer leeft dan in het zuiden.

Er is inmiddels een onderzoek gehouden of de buurgemeente van Haarlemmermeer wel financieel gezond is. De uitkomst is positief. Meerdere fracties hamerden erop dat de fusie zonder extra geld van de gemeenten moet worden uitgevoerd. Tot drie jaar na de fusie betaalt de rijksoverheid in totaal 4.6 miljoen euro aan het hele proces.

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! maakte zich zorgen over twee werkloze burgemeesters in januari 2019: Weterings en Heiliegers. Burgemeester Weterings stelde hem gerust: zowel hij als zijn collega Heiliegers zijn niet van plan hun bestuurlijke functie in 2019 aan de wilgen te hangen.