• GroenLinks en D66: 'Als raad zijn we niet echt aan zet in het Schiphol-dossier.'

    René de Leeuw

GL en D66 willen meer debat over Schiphol

HOOFDDORP De fracties van GroenLinks en D66 vinden dat de gemeenteraad te weinig debatteert over de luchthaven Schiphol en alle zaken die met het vliegverkeer samenhangen. Dat lieten beide partijen vorige week blijken tijdens de raadsvergadering.

Fractievoorzitter Maaike Ballieux vond dat het college veel te veel op eigen houtje doet zonder de gemeenteraad te raadplegen. "Als raad zijn we niet echt aan zet in het Schiphol-dossier." Ballieux stelde ook dat er naar haar mening te weinig debat is in de gemeenteraad. "Het is een heel groot dossier. Ik vind dat het college te los vliegt van de raad."

BIJVAL De fractieleidster van GroenLinks kreeg bijval van fractievoorzitter Joost Koomen van D66. Ook hij stelde dat het college een veel pro-actievere houding moet aannemen als het over Schiphol gaat. Het college hoeft helemaal niet af te wachten tot er een raadsfractie met een motie of voorstel komt, mag best zelf met een voorstel komen, zo meende Koomen.

Wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken begreep alle opwinding eigenlijk niet zo goed. Als de gemeenteraad over Schiphol wil praten is hij de eerste die zich zal melden, zo benadrukte hij, en als een partij een motie wil indienen is Nobel ook aanwezig om zijn mening te geven, zo verzekerde hij de raad. "Maar ik heb die moties nog niet gezien." Ballieux beloofde hem dat ze ongetwijfeld gaan komen.

VLIEGEN EN WONEN Er ontstond een kort debatje over Schiphol naar aanleiding van een verslag van VVD-raadslid Trudie van 't Hull-Bettink over een bijeenkomst van raadsleden uit de regio Amstelland-Meerlanden over vliegen en wonen. Daarbij kwam uiteraard ook Schiphol ter sprake, onder meer de zienswijze van de gemeente Amstelveen en moties die in Amsterdam zijn aangenomen. Van 't Hull wilde weten hoe wethouder Nobel daar in stond.

Nobel verzekerde haar dat er volop overleg is met regiobestuurders over de luchthaven en ook met president-directeur Dick Benschop van Schiphol zelf. "We zijn continue in gesprek. Ja, ik heb ook de moties in Amsterdam en de zienswijze van Amstelveen gezien. Maar dat is nou eenmaal geen Haarlemmermeer."

Frits Verhagen