• GroenLinks verkiezingsmeetup in Amsterdam

    ANP Foto

GroenLinks stuurt formateur Laura Bromet zelf brief

HOOFDDORP De raadsfractie van GroenLinks (GL) heeft een eigen brief gestuurd naar Tweede-Kamerlid Laura Bromet, die als formateur voor de provincie Noord-Holland bezig is een nieuwe coalitie te vormen. GroenLinks in Haarlemmermeer kan zich niet vinden in de brief die onlangs door het college van B en W is gestuurd.

Kamerlid Bromet (GroenLinks) voert gesprekken met VVD, GroenLinks, D66 en PvdA voor een nieuwe coalitie in Noord-Holland. Het college van Haarlemmermeer stuurde vorige week een wensenlijstje naar de formateur. Die brief is GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten.

De fractie benadrukt in haar eigen brief aan de formateur dat het wensenlijstje van vorige week niet namens de raad is verstuurd. "Er is zelfs geen overleg over geweest met de gemeenteraad. Sterker nog: veel van de in deze brief genoemde wensen zijn tot op heden nooit besproken in de raad, noch hebben daar enige vorm van instemming ontvangen", zo schrijven fractievoorzitter Maaike Ballieux en vicefractievoorzitter Peter Boerman.

Volgens GroenLinks heeft het college het verleggen van de N201 en aansluiting op de A5 als voorwaarde gesteld voor de bouw van 10.000 nieuwe woningen in de polder. De partij meent dat deze kwestie nooit in de raad is besproken. Ook de nut en noodzaak van de Duinpolderweg is volgens Ballieux en Boerman nooit door de raad 'onomwonden' vastgesteld.

GL stelt dat de voltallige raad weliswaar de intentie tot forse woningbouw heeft uitgesproken en GroenLinks beseft dat dit tot uitbreiding van het wegennet zal leiden. Maar de partij kiest daarbij nadrukkelijk voor verbetering van het openbaar vervoer, gezien de problemen die er nu al zijn met luchtvervuiling, files en verkeersonveiligheid.

De fractie schrijft in de brief de wens tot samenwerking te onderschrijven. Dat geldt voor thema's als energietransitie, Schiphol, biodiversiteit en de groenstructuur. GroenLinks stelt voor wat betreft Schiphol dat veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en milieu voorop moeten staan.

Frits Verhagen