GroenLinks wil opvang vluchtelingen op meerdere locaties

HOOFDDORP De gemeente zou moeten inzetten op kleinschalige noodopvang van vluchtelingen op meerdere locaties in de polder. Dat zegt GroenLinks naar aanleiding van de mogelijke opvang van 400 vluchtelingen in Vijfhuizen.

Het is voor GroenLinks vanzelfsprekend dat ook Haarlemmermeer vluchtelingen opneemt. Die mening wordt door veel inwoners gedeeld. Ook blijkt dat veel inwoners van Haarlemmermeer bereid zijn de vluchtelingen de helpende hand toe te reiken. Dat is van groot belang voor de integratie van deze mensen die voor langere tijd, en misschien wel voor altijd, in Nederland zullen blijven.

Tegelijkertijd zijn er zorgen in Vijfhuizen over het voorgenomen aantal vluchtelingen. Dat aantal wordt door de inwoners van het dorp als fors ervaren in verhouding tot het aantal inwoners.

De zorg over het aantal vluchtelingen blijkt uit een enquete van de dorpsvereniging van Vijfhuizen. Ook uit de informatiebijeenkomst in het dorp afgelopen zaterdag en uit gesprekken met vertegenwoordigers van de wijk Stellinghof kwam dit signaal naar voren. Op grond van de enquete heeft de dorpsraad afgelopen maandag aangegeven dat er in het dorp voldoende draagvlak is voor een noodopvang van 200 vluchtelingen.

GroenLinks vindt dat deze signalen serieus moeten worden genomen. Tegelijkertijd vindt GroenLinks ook dat Haarlemmermeer als welvarende en grote gemeente tenminste 600 vluchtelingen zou moeten opvangen, maar dan in kleinere groepen van maximaal 200 vluchtelingen per locatie.