• Ton Dijkstra

Grote meerderheid raad voor plan renovatie raadhuis

HOOFDDORP Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van het college om het plan om het huidige raadhuis deels te slopen en deels te renoveren nader uit te werken. De fracties van Forza!, CDVP en raadslid Van der Veer stemden tegen.

GroenLinks wilde een voorstel indienen om alsnog te kijken of een compleet nieuw raadhuis niet een betere optie is. Wethouder Tom Horn van Bedrijfsvoering had daar echter geen oren naar. Volgens hem kost zo'n onderzoek al gauw een half miljoen en is deze optie voor het college niet aanvaardbaar.

Horn zegde wel toe nog eens in een brief op een rijtje te zetten waarom een compleet nieuw raadhuis geen alternatief is. Met die belofte trok fractievoorzitter Nicole Mulder van GroenLinks het amendement van haar fractie weer in.

Een overgrote meerderheid van de raad stemde in met een motie van CDA,GroenLinks en Forza! om de van de gehele operatie zo veel mogelijk te beperken. Op dit moment wordt de verbouwing van het raadhuis begroot op 19 miljoen euro en de bouw van een nieuw Werkhuis voor ambtenaren op 13 miljoen. De meeste fracties vinden vooral dat eerste bedrag veel te hoog.

Bij de stemmingen toonden de D66-raadsleden Pablo Meegdes en John Jhninnoe zich erg kritisch over het collegevoorstel. Volgens Meegdes heeft het college hem nog niet overtuigd dat renovatie minder geld vraagt dan complete nieuwbouw.

Zijn collega Jhinnoe had zich met een vergelijkbare mening uitgesproken op de website van HCNieuws. Jhinnoe verklaarde dat hij op persoonlijke titel heeft gesproken en het coalitieakkoord blijft steunen. Ondanks hun kritiek steunden ook Meegdes en Jhinnoe uiteindelijk het collegevoorstel.