• Jos van Rooijen

Gymdocente KSH luidt de noodklok

HOOFDDORP Gymdocente Miranda Reijnders van de KSH in Hoofddorp heeft vorige week als inspreekster tijdens de raadsvergadering de noodklok geluid. Volgens haar dreigen 500 leerlingen van de middelbare school geen gymles te krijgen door vertraging van de renovatie van de sporthal van Het Spectrum.

Al eerder was bekend dat de renovatie zeker een half jaar langer gaat duren dan eerst voorzien. Dat komt volgens sportwethouder Adam Elzakalai door bouwtechnische problemen. De stichting Iris, waar naast de KSH ook het Kaj Munk College, trok al eerder aan de bel bij gemeente en politiek over de tegenvaller.

De noodkreet van docente Reijnders sloot daar vorige week nauw bij aan. Volgens haar is het een ramp als middelbare scholieren lange tijd geen gym krijgen. Juist in deze levensfase is regelmatig bewegen van groot belang, aldus Reijnders. Zij drong aan op een spoedige oplossing.

De fracties van HAP, Forza! en CDVP stelden schriftelijke vragen over het Spectrum. Het college van B en W heeft die vorige week beantwoord. Kern van de antwoorden is dat het college er alles aan doet om alsnog een oplossing te vinden voor de gymlessen van de KSH.

Wethouder Elzakalai zei in reactie op de noodkreet van de gymdocente dat het college zich terdege bewust is van het belang van sport en gymlessen. “We balen dat de sporthal van Het Spectrum niet op tijd wordt opgeleverd.” Elzakalai zei dat de gemeente in overleg met de stichting Iris blijft zoeken naar een oplossing voor het probleem.