H. Joannes de Doper viert Oogstdankdag

HOOFDDORP Het Haarlemmermeer, ooit de woeste waterwolf, werd een gebied vol vruchtbare akkers. Met kwaliteitsproducten zetten de boeren onze polder op de wereldkaart. Er ontstond een plek waar we het goed leven is. Daarvoor mogen we dankbaar zijn.

Dankbaar zijn met hart en ziel. Dat is het thema van de Oogstdankdag, die zowel op zaterdag 17 (aanvang 19.00 uur) als op zondag 18 oktober (aanvang 10.00 uur) gevierd wordt in de H. Joannes de Doperkerk. Pastor Leo Mesman staat dan stil bij al het goede dat de akkerbouw voortbrengt: een gave die God ons ook vandaag weer heeft geschonken. The present, zegt een Engelse tekst, is a present: vandaag is een geschenk.

"En daarmee mogen we blij zijn", zeggen Henk Koning en Jos Koeckhoven, twee betrokken parochianen die zich hebben ingezet om het feest van Oogstdankdag extra te profileren. "Het wonder van de natuur, in de ruimste zin. Dat is het vieren meer dan waard. In het wapen van Haarlemmermeer staan twee tarwe-aren, een woonwijk heet Graan voor Visch. Dan mogen we best nog eens denken aan dat vruchtbare land dat ons te eten geeft. En aan alles wat ons hier nog meer een prettig leven biedt. Laten we ons niet blind staren op wat we niet hebben, maar focussen op wat er is: blij zijn met het wonder van het leven!"

Voor de vieringen van aanstaand weekend is de kerk versierd met producten die in de polderklei zijn gegroeid: bloemen, groentes, fruit, aardappelen. Ze worden na afloop uitgedeeld aan de aanwezigen of geschonken aan de Voedselbank. Jos Koeckhoven: "Ondanks de overheersende business-uitstraling speelt de akkerbouw een rol die groter is dan veel mensen denken. Veel lokale producten gaan nog steeds de hele wereld over. Iets om trots op te zijn. Bloembollen, kaas, melkproducten, fruit. Het is goed dat we dit nog eens kunnen laten zien."

De producten die in de kerk gepresenteerd worden zijn beschikbaar gesteld door Peter Könst (melk en eieren), Stal Starro en Marbus (pompoenen), Piet van Wijk en Gert-Jan Petri (uien en aardappelen), Pieter-Jan Mesman (biologisch geteelde groenten), Looije Burgerveen (tomaten), De Olmenhorst (fruit), Nico en Anna van der Geest (zonnebloemen), Dirk Molenaar (spruitjes), Van Leeuwen (kaas) en Clement (bloembollen).

Leo Mesman: "Oogstdankdag vieren betekent ook je realiseren dat gezond voedsel niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Mensen die dankbaarheid willen delen, kunnen dat ook concreet doen, bijvoorbeeld door de volgende twee weekenden houdbaar voedsel bij de kerk te brengen dat dan wordt doorgegeven aan de Voedselbank." Jos Koeckhoven filosofeert nog even over de toekomst. "Een Oogstdankdagviering. Het zou toch mooi zijn als we dat eens konden doen dichtbij de basis, dus op een boerderij? Dat legt nog eens de nadruk op de onmisbaarheid van vruchtbare grond."