• Bert den Elzen van de PvdA: Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik vind dat onze gemeente goed vertegenwoordigd dient te zijn in het provinciaal bestuur.

  pr
 • Martin Meiland van D66: - Het klimaat verandert en vraagt om oplossingen op het gebied van energie eneen transitie naar een circulaire economie.

  pr
 • Jennifer Hup (ChristenUnie): De reden dat ik mee doe aan deze verkiezingen is omdat ik graag maatschappelijk betrokken wil zijn.

  pr
 • Pauline Piet van de PvdA: Ik ben een geboren en getogen Noord-Hollandse en de provincie gaat me aan het hart.

  pr
 • Wilma van Andel van het CDA: Ik vind het leuk vind om de beslissingen die het provinciaal bestuur aan Provinciale Staten voorlegt kritisch te beoordelen.

  pr
 • Joke Hoogendoorn van de ChristenUnie: Het is mooi om te zien dat we als relatief kleine partij toch veel kunnen bereiken.

  pr

Haarlemmermeerse politici verkiesbaar voor provincie Noord-Holland

HAARLEMMERMEER Inwoners van Haarlemmermeer mogen woensdag 20 maart naar de stembus om nieuwe Provinciale Staten van Noord-Holland en een nieuw bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland te kiezen. Op wie kunnen we eigenlijk stemmen? Zes kandidaten uit Haarlemmermeer voor Provinciale Staten komen aan het woord.

Martin Meiland, Hoofddorp (nummer 12 op lijst D66)

Waarom doe je mee aan de provinciale verkiezingen?
"Het klimaat verandert en vraagt om oplossingen op het gebied van energie en een transitie naar een circulaire economie. Er zijn te weinig woningen voor een groeiend aantal inwoners. De wegen lopen vol en ook het openbaar vervoer vraagt om infrastructurele oplossingen. Hoe blijven we de juiste balans vinden tussen wonen, verplaatsen, leefbaarheid en het geluk van de inwoners van Noord-Holland? Boeiende vraagstukken die ook vragen om solide financiën. En ondanks dat de provincie Noord-Holland die nu op orde heeft moet dat de komende jaren ook zo blijven. De reserves zijn nog steeds groot, wat betekent dat er ruimte is om extra te investeren en door te pakken. Ik wil mijn kennis en ervaring uit de financiële wereld en het bedrijfsleven, en mijn ervaring als gemeenteraadslid in Haarlemmermeer meenemen naar de provinciale politiek, zodat de uitdagingen waar we nu voor staan met een blik vooruit worden opgelost." 


Waarom moeten mensen op 20 maart eigenlijk gaan stemmen?

"De provincie heeft een onder meer een belangrijke rol op het gebied van Schiphol, bereikbaarheid, natuur en wonen. Waar mogen woningen worden neergezet en hoe kunnen die woningen worden bereikt. Het is dus écht belangrijk dat iedereen 20 maart gaat stemmen."

Welke goede of slechte dingen doet Noord-Holland voor Haarlemmermeer? 

"De provincie stelt kaders op waar binnen mag worden gebouwd. Zo wordt bijvoorbeeld aan de ene kant het landschap beschermd en aan de andere kant bepaald waar woningen en kantoren mogen worden gebouwd. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom te bouwen, of bijvoorbeeld op oude bedrijfsterreinen zoals Beukenhorst West, wat nu wordt getransformeerd tot Hyde Park. Als buiten de bebouwde kom wordt gebouwd dan moet dit elders met groen worden gecompenseerd."


Pauline Piet, Nieuw-Vennep (nummer 15 op lijst PvdA)

Waarom doe je mee aan de provinciale verkiezingen?

"Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik denk een goede bijdrage te kunnen leveren aan de Provinciale Staten Noord-Holland namens de PvdA. Ik ben een geboren en getogen Noord-Hollandse en de provincie gaat me aan het hart. In Amsterdam heb ik soms moeite nog een Amsterdammer te ontdekken tussen alle toeristen. Het gebrek aan betaalbare huur-en koopwoningen vind ik pijnlijk en daar wil ik me voor inzetten. Bepaalde delen van Noord-Holland zijn in de PS Noord-Holland oververtegenwoordigd, zoals Amsterdam en de kop van Noord-Holland. Het is eveneens nogal een mannenbolwerk. Ik ken Haarlemmermeer, maar ook de omliggende gemeenten redelijk goed en wil me, juist als vrouw, met kracht inzetten om de PvdA en de regio goed te vertegenwoordigen."


Waarom moeten mensen op 20 maart eigenlijk gaan stemmen?

"Het is 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht is ingesteld en ik zie het als een morele plicht om te stemmen en hoop dat alle kiesgerechtigden hun stem zullen uitbrengen. Jij bepaalt de koers van de provincie en de waterschappen en indirect wie er in de Eerste Kamer wordt verkozen. De PvdA is voor mij de partij die de ultieme balans heeft gevonden tussen wonen, werk en natuur. Het is maar een kleine moeite om te gaan stemmen en dan bij voorkeur op de PvdA."

Bert den Elzen, Nieuw-Vennep (nummer 26 op lijst PvdA)

Waarom doe je mee aan de provinciale verkiezingen?

"Ik heb mij verkiesbaar gesteld vanuit de PvdA Haarlemmermeer omdat ik vind dat onze gemeente goed vertegenwoordigd dient te zijn in het provinciaal bestuur. Als Haarlemmermeer zijn we thans de tweede gemeente in Noord-Holland (na Amsterdam) met onder meer de mainport Schiphol en zijn economische impact voor de regio en Nederland. Daarnaast gaat de provincie ook over de samenhang en overkoepelende inrichting op ruimtelijk gebied, zeker met de omgevingsvisie in
aantocht. Daarom moet Haarlemmermeer daar goed vertegenwoordigd zijn en ben ik beschikbaar de belangen verder vorm te geven."


Waarom moeten mensen op 20 maart eigenlijk gaan stemmen?

"Iedereen wil graag meepraten en zijn zegje doen, steeds meer hebben mensen een mening die ze willen laten horen. Eén van de manieren is om iemand namens jou te kiezen in die organen waar erover gesproken en besloten wordt. Jouw stem en denkrichting moet je dus wel terug kunnen vinden in de democratische vertegenwoordiging. Doe dus mee en bepaal het richtingdenken, laat je stem dus horen en kom het stembiljet inkleuren 20 maart."

Welke goede of slechte dingen doet Noord-Holland voor Haarlemmermeer? 

Pauline Piet en Bert den Elzen: "De PvdA Noord Holland staat voor een goede balans tussen de lusten en de lasten van Schiphol. Geen ongebreidelde groei van Schiphol zonder oog te hebben voor de overlast die dit met zich meebrengt op vele terreinen. De provinciale PvdA doet het goed die belangen af te wegen en een plek te geven in haar besluitvorming. De provincie zou het beter kunnen doen met de ruimtelijke ordening rondom het bouwen in Rijsenhout. In de kern daar staan oude verwaarloosde kassen waar heel goed broodnodige woningen kunnen worden gebouwd. Maar men betrekt de stelling dat kassen agrarisch en dus groen zijn, in groen mag niet gebouwd worden is de uitslag. Een misser die hersteld moet worden. De provincie kan het ook beter doen dat als er een breed gedragen initiatief ligt om windmolens te plaatsen en men dat vervolgens afwijst omdat het zuiden van Haarlemmermeer niet is aangewezen als windmolenplek. Dan is er commitment in de omgeving duurzame energie op te wekken en wordt het niet ingevuld. Als laatste voorbeeld de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. De snelweg is uit het dorp, nieuwe voorzieningen worden gebouwd zoals sportvoorzieningen aan de Schipholweg. Nu wil de provincie deze weg handhaven en met 80km blijven doorsnijden. Kan je niet eens veilig naar je sportvereniging toe gaan!"


Wilma van Andel, Badhoevedorp (nummer 6 op lijst CDA)

Waarom doe je mee aan de provinciale verkiezingen? 

"Ik doe mee aan de verkiezingen, omdat ik het leuk vind om de beslissingen die het provinciaal bestuur aan Provinciale Staten voorlegt kritisch te beoordelen. Het is een  eer als kiezers dat aan je toevertrouwen. Sinds september zit ik in Provinciale Staten en ik ga daar graag mee door! Gemeenschapsgeld moet op een goede manier besteed worden en er moeten niet te strenge regels op het gebied van de inrichting van de ruimte vanuit de provincie worden opgelegd. Mensen moeten kunnen wonen waar zij willen wonen. Er gaat de komende jaren veel gebeuren op het gebied van klimaat en duurzaamheid. We staan daarin met z'n allen voor een grote opgave. Ik sta daarachter, ik wil niet dat mijn kinderen me later verwijten dat we daar niet hard genoeg aan gewerkt hebben. Tegelijkertijd moeten we niet te snel gaan en teveel van inwoners, agrariërs en bedrijven vragen. Ik zet me graag in voor het CDA, een echte middenpartij. Want oplossingen komen volgens mij uit het midden en niet van extremen..!"

Waarom moeten mensen op 20 maart eigenlijk gaan stemmen?

"De debatten die in Provinciale Staten gevoerd worden zijn politieker dan veel mensen denken. Het maakt uit of een partij kiest voor meer natuur dat met gemeenschapsgeld beheerd moet worden of kiest voor het beheer van de landelijke ruimte door agrariërs die ons voedsel verbouwen. Of dat een partij kiest om woningbouw rond Schiphol sowieso onmogelijk te maken of er voor zorgt dat er gebouwd kan worden op plekken waar mensen graag willen wonen. Via het uitbrengen van je stem heb je via je volksvertegenwoordiger invloed op hoe belastinggeld wordt uitgegeven en welke principiële keuzes er in de provincie worden  gemaakt. Deze verkiezingen gaan dus over veel meer dan de vraag of dit kabinet onder leiding van premier Rutte het goed doet of niet."

Welke goede of slechte dingen doet Noord-Holland voor Haarlemmermeer? 

"Haarlemmermeer is onderdeel van de Greenport Aalsmeer. De provincie heeft daar onder meer bijgedragen aan het aanleggen van een CO2-leiding, waardoor de kassen geen aardgas meer hoeven te gebruiken. Via SADC, het grondbedrijf van Schiphol, werkt de provincie aan het ontwikkelen van bedrijfslocaties waar behoefte aan is. De Duinpolderweg moet de verkeersdoorstroming verbeteren; het is aan Provinciale Staten er op toe te zien dat de inpassing rond Zwaanshoek op een zo goed mogelijke manier gebeurt. De provincie houdt woningbouw in voormalige kassengebieden in Rijsenhout nu nog tegen. Daar moet wat het CDA betreft verandering in komen! Ook willen wij dat de provincie meer doet voor het steunen van vrijwilligers die zich inzetten voor bijvoorbeeld sportverenigingen. En het CDA wil dat de provincie een kenniscentrum voor cultuur opricht."

Jennifer Hup, Hoofddorp (nummer 6 op de lijst van ChristenUnie)

Waarom doe je mee aan de provinciale verkiezingen?

"De reden dat ik mee doe aan deze verkiezingen is omdat ik graag maatschappelijk betrokken wil zijn. Ik geloof dat ik een verschil kan maken binnen de politiek, omdat ik veelzijdig ervaring heb opgedaan binnen de overheid. Gezien ik graag op persoonlijke wijze contact leg met mijn medebewoners, sta ik midden in de samenleving. Daarnaast ben ik relatief nieuw, waardoor ik een frisse wind kan zijn voor de Statenfractie. Mijn inbreng is tot heden altijd van waarde geweest en ik zou
graag willen groeien als nieuwkomer binnen de politiek. Met mijn achtergrond op het gebied van toerisme en recreatie met name in duurzaamheid, wil ik een betere balans creëren tussen alle belanghebbenden. Ik heb ondervonden dat de politiek en de maatschappij soms door wet- en regelgeving nog niet helemaal op een lijn zitten. Om iets te veranderen heb je elkaar nodig, maar ook iemand die uitstapt en iets durft te veranderen. Wij moeten niet van binnen naar buiten denken, maar juist van buiten naar binnen. De lokale bewoners, ondernemers en initiatiefnemers weten wat er speelt en wat er nodig is om bepaalde zaken uit te voeren of te veranderen. Hier zou ik graag als volksvertegenwoordiger een actieve bijdrage aan willen leveren. Dat de burgers zich gehoord mogen voelen, voor nu en in de toekomst."

Waarom moeten mensen op 20 maart eigenlijk gaan stemmen?
"Stemmen is ontzettend belangrijk. Je laat hier als Noord-Hollander niet alleen je voorkeur weten, maar je zet je ook in voor een betere toekomst. Politiek kan een ver van je bed show zijn, maar eigenlijk heb je er elke dag mee te maken. De  overheid zet zich elke dag voor jou in om een zo'n fijn mogelijke leefomgeving te hebben. Daarom is het belangrijk dat je een partij steunt middels je stem. Je kan er vanuit gaan dat de ChristenUnie achter zijn standpunten zal blijven staan en niet mee zal gaan in vriendjespolitiek. Wij zijn een sociale partij, die zich met een uiterste zorgvuldigheid en eerlijkheid zichzelf vertegenwoordigd. Wat heb ik dan te bieden als nieuwkomer? Binnen de ChristenUnie zou ik mij graag willen inzetten als jonge aanwinst met een creatief innovatieve denkwijze. Zo hoop ik jongere generaties te inspireren en te motiveren om duurzamer te denken en te leven en om vooral alle andere generaties met mijn standpunten aan te spreken en te bemoedigen voor nu en in de toekomst. Op dit moment ben ik ook betrokken bij de fractie Haarlemmermeer als fractieassistent. Ik heb diverse onderwerpen in mijn portefeuille zoals Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Kwaliteit fysieke omgeving. Hierdoor heb ik een sterk lokaal omgevingsbewustzijn en weet ik wat er speelt en nodig is om bepaalde zaken te verbeteren. Ik hou ervan op om een eerlijke persoonlijke manier binnen de politiek mijn  stem te laten horen, omdat ik geloof dat je in liefde voor elkaar alles kunt bereiken wat ten goede zal zijn voor je medemens."

Welke goede of slechte dingen doet Noord-Holland voor Haarlemmermeer?
"Goede of slechte dingen liggen nauw bij elkaar. Elk voordeel kent zijn nadeel, maar vaak hebben nadelen ook weer voordelen voor een ander. Je kan niet iedereen tevreden stellen, maar wel je best doen om een balans te bieden voor alle partijen.
Hier is goede afweging voor nodig, waar wij als Noord-Holland fractie onszelf voor inzetten. Wij moedigen lokale initiatieven aan en hebben echt een luisterend oor naar onze medemens. Goede dingen zijn bijvoorbeeld onze inzet voor het klimaat, wij zetten ons in om verandering te brengen en verder te komen met bepaalde zaken. Slechte dingen, tja dat is een mening die je zelf alleen kunt vormen. Naar mijn weten en tot nu toe dat ik betrokken ben bij de Statenfractie ChristenUnie, zie ik alleen maar positieve dingen. Kleine dingen maken samen iets groots, daar lever ik graag een bijdrage aan!"

Joke Hoogendoorn, Nieuw-Vennep (nummer 8 op lijst van ChristenUnie)

Waarom doe je mee aan de provinciale verkiezingen?

"Ik sta volledig achter het geluid van de ChristenUnie en ik wil me hier graag voor inzetten. Het is mooi om te zien dat we als relatief kleine partij toch veel kunnen bereiken in de provincie. Zo is onlangs een initiatiefvoorstel van ons unaniem aangenomen, wat ervoor gaat zorgen dat kwetsbare verkeersdeelnemers beter kunnen deelnemen aan het verkeer. Het 'VN-verdrag Handicap', wat Nederland in 2016 heeft ondertekend, roept op om mensen met een beperking zo autonoom mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Het is tijd voor actie!"

Waarom moeten mensen op 20 maart eigenlijk gaan stemmen?
"Het bestuur van de provincie bepaalt veel van de voorzieningen waar we allemaal gebruik van maken. Denk aan openbaar vervoer en fietsverbindingen. Daarnaast kiezen de leden van Provinciale Staten wie er in de Eerste Kamer komen te zitten. Wetsvoorstellen van de Tweede Kamer moeten door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Heel belangrijk om te gaan stemmen dus!"

Welke goede of slechte dingen doet Noord-Holland voor Haarlemmermeer?

"Voor Haarlemmermeer valt nog genoeg goeds te doen. De provincie mag wat duidelijker zijn naar de inwoners toe. In Haarlemmermeer missen we bijvoorbeeld de regie op het grootse Park21. Ook aandacht voor de kleine kernen van de Haarlemmermeer zou goed zijn. Rijsenhout is beperkt in haar woningbouw door Schiphol en Zwaanshoek wordt straks doorsneden door de Duinpolderweg. De inwoners zijn hier de dupe van, terwijl deze dorpen echt potentieel hebben. 
De ChristenUnie wil dat de reservering voor de zesde start- en landingsbaan eraf gaat, zodat er woningbouw kan plaatsvinden in Rijsenhout. De Duinpolderweg wordt wat de ChristenUnie betreft niet aangelegd. In plaats daarvan kan de laatste kilometer van de N207 verdubbeld worden en de Nieuwe Bennebroekerweg worden verbeterd."

Frits Verhagen