• Roos Koole

HAP bezorgd over datalek bij Jeugdzorg

HOOFDDORP De fractie van lokale partij HAP maakt zich zorgen over een groot datalek bij de Jeugdzorg in de gemeente. HAP-raadslid Nikkie Elfers heeft het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over gesteld.

Aanleiding voor de vragen is een bericht van RTL Nieuws van vorige week waarin wordt gemeld dat bij Jeugdzorg in Utrecht mogelijk duizenden dossier met gevoelige informatie op straat komen te liggen. Volgens RTL gaat het in totaal om 3278 dossiers van 2702 kinderen, waarvan zo'n twee derde jonger is dan achttien jaar. Een kwart is zelfs jonger dan twaalf. Omdat hun volledige namen en geboortedata in de dossiers staan, zijn de slachtoffers gemakkelijk te vinden.

HAP-raadslid Elfers is benieuwd of er contact is geweest met Jeugdzorg in Utrecht en of er mogelijk ook dossiers van jongeren uit Haarlemmermeer getroffen zijn door het datalek. Als dat het geval is, vraagt Nikkie Elfers of het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Misschien zijn er nog meer maatregelen nodig, aldus het raadslid.

EERDERE VRAGEN De fractie van HAP stelde begin 2017 ook al vragen over het risico van datalekken. Het toenmalige college van B en W antwoordde destijds dat er grondige maatregelen waren genomen om een en ander te voorkomen. Dit naar aanleiding van een vervelend incident.

Raadslid Elfers is nu benieuwd of er sinds voorjaar 2017 nog datalekken zijn geweest in Haarlemmermeer bij zowel de gemeente als haar ketenpartners. Zo ja, dan wil Elfers weten hoe ernstig die lekken geweest zijn.

Het raadslid vraagt ook wat de oorzaak is geweest van de datalekken: ging het om een menselijke fout of was er sprake van een technisch mankement?

Nikkie Elfers wil tot slot zekerheid dat datalekken in de toekomst niet meer zullen voorkomen. Zij wil van het college weten welke waarborgen daarvoor kunnen worden gegeven en of er afdoende beheersmaatregelen zijn genomen om dit in het vervolg waar te maken.