• Esther Coumans

HAP: omruilen afvalcontainer voor kleinere gratis

HOOFDDORP De fractie van lokale partij HAP vindt dat het omruilen van een grote afvalcontainer voor een kleiner exemplaar gratis zou moeten zijn. Nu brengt de gemeente daar nog bijna 20 euro voor in rekening. HAP-raadslid Sophie van de Meeberg heeft het college er schriftelijke vragen over gesteld.

In de raadsvragen stelt Van de Meeberg dat het college zijn uiterste best doet om de stroom restafval zo klein mogelijk te maken. Ook worden inwoners gestimuleerd om hun huisvuil zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. Het HAP-raadslid vindt dat dit makkelijk moet zijn en ook merkbare voordelen moet opleveren voor inwoners.

En van die voordelen is dat burgers minder afvalstoffenheffing betalen als zij een kleinere container in gebruik hebben. Sophie van de Meeberg meent het daarom niet logisch dat mensen moeten betalen als ze een grijze afvalcontainer willen omruilen voor een kleiner formaat. Dat is volgens haar geen stimulans om minder restafval te produceren.

Het raadslid wil weten wat het college van deze gedachte vindt. Van de Meeberg stelt daarnaast dat het omruilen van een kleine afvalcontainer voor een groter exemplaar wel gewoon in rekening zou moeten worden gebracht.