• Ton Dijkstra

HAP pleit voor nieuw verkeersplan Hoofddorp-centrum

HOOFDDORP De lokale partij HAP vindt dat er alle reden is om voor het centrum van Hoofddorp een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) te maken. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van HAP-raadslid Brigitte van der Erve aan het college van burgemeester en wethouders.

Het raadslid stelt dat de laatste jaren afwisselend een- en tweerichtingsverkeer geldt in delen van het Hoofddorpse centrum. Zo is er op de Kruisweg op dit moment weer een tweerichtingsverkeer. Dat is officieel een proef, maar verkeerswethouder Derk Reneman verwacht dat die regeling weer definitief wordt ingevoerd.

Volgens de HAP is de Kruisweg ook qua parkeervakken ingericht voor eenrichtingsverkeer uit het westen. Brigitte van der Erve vraagt aan het college of B en W het met haar fractie eens is dat de grenzen bereikt zijn met het constante wisselen van rijrichtingen.

Het raadslid wil ook weten of het tweerichtingsverkeer op de Kruisweg tot meer klachten hebben geleid van bewoners van de Parklaan en de Draverslaan. De HAP-fractie zegt signalen te hebben gekregen dat die klachten er inderdaad zijn en wil daarom weten of ze ook bij het college bekend zijn en zo ja hoeveel er wordt geklaagd.

Raadslid Van der Erve is bang dat die klachten over verkeersoverlast alleen nog maar toenemen als de huidige parkeergarage bij de ABN-Amrobank na een verbouwing ook een achteruitgang krijgt. Daar komt bij dat er tegenover de parkeergarage een Lidl komt. De HAP is benieuwd of het college ook verwacht dat de files op de hoek van de Hoofdweg en de Paxlaan alleen maar zullen groeien.