• Ton Dijkstra

HAP wil meer menselijke maat in handhaving

HOOFDDORP De lokale politieke partij HAP vindt dat handhavers niet alleen moeten uitgaan van de regels maar meer rekening moeten houden met de omstandigheden van degene die ze voor zich hebben. Met andere woorden: de menselijke maat zou voorop moeten staan.

HAP-raadslid Sophie van de Meeberg heeft over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens haar moet bij de training en opleiding van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) meer aandacht worden besteed aan het aanvoelen van situaties.

"Handhaven is nodig, dat staat buiten kijf", zegt Sophie van de Meeberg. "Met enige regelmaat krijgen wij echter klachten van inwoners over doorgeschoten of ontbrekend handhavingsbeleid op diverse gebieden." Volgens het raadslid voert het principe van 'regels zijn regels' in de dagelijkse praktijk nogal eens boven redelijkheid en omstandigheden.

"Het ontbreekt aan empathie", vindt Van de Meeberg. "De essentie om niet alleen naar de letter maar vooral ook in de geest van de wet te handelen en elkaar aan te spreken, lijkt verder weg dan ooit. En dat is jammer omdat het ook niet bijdraagt aan begrip en respect voor de handhavers."

Van de Meeberg kent verschillende voorbeelden van situaties waarin de handhaving is doorgeschoten. "Het handhaven van parkeerregeltjes naast het bedrijfspand bij de horecaondernemer aan de Toolenburger plas, terwijl er in het uiterst slechte weer geen recreant bij de Toolenburger plas te bespeuren was. Of juist het niet handhaven van het verbod voor snor- en bromfietsers op de Geniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen. Daar scheuren er dagelijks tientallen overheen."