• Eigen foto

HAP: WOZ-waarde woning niet hoger door zonnepanelen

HOOFDDORP Inwoners die de moeite nemen om zonnepanelen op hun woning aan te leggen, moeten niet worden geconfronteerd met een verhoging van de WOZ-waarde van hun woning. Dat stelt HAP-fractievoorzitter Johan Rip in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding voor de vragen is een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden. Het hof heeft bepaald dat de aanwezigheid van zonnepanelen mag meewegen bij de hoogte van de WOZ-waarde van een woning. HAP-fractievoorzitter Rip vindt dat hiermee een actie om duurzaam te zijn directe gevolgen heeft voor het eigenwoningforfait en de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Het raadslid wil weten of het college op de hoogte is van de uitspraak en of zonnepanelen ook in Haarlemmermeer ook al een rol spelen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Zo nee, of de gemeente van plan is om dat in te voeren.

Zoals gezegd zou de HAP dat een slechte zaak vinden, omdat inwoners die een investering doen en daarmee helpen de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen volgens de partij niet extra mogen worden belast via de lokale belastingen.