• Peter Hendriks met achter zich de locatie waar zijn tankstation gaat komen.

    Trudy Witteman

Hendriks mag tankstation bouwen op locatie langs Drie Merenweg

VIJFHUIZEN Eerst zien en dan geloven. Peter Hendriks juicht nog niet nu hij na 35 jaar van praten en brieven schrijven eindelijk een nieuw tankstation mag bouwen. Daarvoor heeft hij teveel teleurstellingen voor zijn kiezen gekregen.

Donderdag stemde de voltallige gemeenteraad in met de bouw van het nieuwe tankstation oostelijk van de Drie Merenweg, pal naast de kruising met de Vijfhuizerweg. Het pompstation is ter vervanging van de bedrijfsactiviteiten aan de Vijfhuizerdijk die er in 1969 gestart zijn. De verplaatsing maakt de weg vrij voor woningbouw op de huidige locatie. Onlangs heeft ontwikkelmaatschappij Dos Hombres plannen hiertoe gepresenteerd en sindsdien 'loopt het storm'. Voor de informatiebijeenkomst van 20 juni, hebben zich tachtig belangstellenden aangemeld.

CHAMPAGNE De gemeenteraad mag dan een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven, voor directeur Peter Hendriks van Hendriks Benzine is dat nog geen reden om de champagne te laten knallen. Door ervaringen wijs geworden wacht hij daarmee tot hij de omgevingsvergunning bouwen in zijn handen heeft. Verhuizing staat niet alleen hoog op het verlanglijstje van Hendriks. Ook de gemeente is voorstander en is na het afwijzen van een aantal door het bedrijf voorgedragen locaties zelf met de locatie langs de Drie Merenweg gekomen.

Begin 2014 keurde de provincie het plan af: het gebied is Rijksbufferzone en daar mag niet gebouwd worden. Voor Peter Hendriks 'een vreselijke teleurstelling'. Na taaie onderhandelingen verleende de provincie ontheffing en kocht Hendriks in december 2015 de benodigde grond en plantte er de bedrijfsvlag. Dit nadat een oplossing was gevonden voor een eis van de grondeigenaren met betrekking tot het bouwen van een woning met bedrijfsgebouw. De vaart erin houden en zo snel mogelijk gaan bouwen, dat wilde Peter Hendriks die steeds had gehoopt in oktober 2016 het 50-jarig bestaan van het bedrijf te kunnen vieren met het openen van het nieuwe tankstation. In zijn kantoortje wijst hij op een uitspraak van toenmalig wethouder Arthur van Dijk, nu Commissaris van de Koning. Gedaan op 23 oktober 2008 tijdens het zoveelste gesprek over verplaatsing. 'De boodschap is helder, de oplossing nog niet'.

VERGUNNING De hoogspanningsmasten zijn weg. Een hobbel minder. Nu de vergunning nog en dan kan er eindelijk gebouwd worden. Dit nadat op 14 december 1983 het eerste verzoek werd gedaan een tankstation te mogen vestigen langs de toekomstige N22, nu Drie Merenweg. Dit ter compensatie van de omzetdaling van huisbrandolie door de komst van aardgas langs de dijk. Later daalde de omzet van autobrandstoffen dramatisch als gevolg van het autoluw maken van de dijk. De grootste klap echter was de opening van de Drie Merenweg in maart 2002.

Frans Witteman