• Schipholfonds

Het Schipholfonds speelt voor sinterklaas

SCHIPHOL Bestuursleden van Het Schipholfonds hebben gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst op Schiphol 43 donaties uitgereikt voor een totaal bedrag van 80.937,72 euro.

Deze donaties werden gegeven aan 37 sportverenigingen met winnaars uit de jeugdronde 2017 en zes organisaties die een algemene donatie aanvroegen bij het fonds. De jeugdronde staat los van de normale aanvraagrondes en geeft verenigingen de kans op een extra donatie. Jeugdleden tussen 6 en 16 jaar konden een aanvraag doen voor een maximumbedrag van 5.000 euro. Er kwamen bij het Schipholfonds 75 aanvragen binnen, de helft is dus gehonoreerd.

Het Schipholfonds is in 1994 op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Sinds 2012 geeft het Schipholfonds uitsluitend donaties aan organisaties die actief zijn op het gebied van sportief bewegen. Vier maal per jaar worden er donaties toegekend.

Meer nieuws en reacties volgende week in de papieren versie van HCnieuws.nl.