• Collectie Historisch Archief Haarlemmermeer

Boerderij Graan voor Visch

Elke zondag brengen we op deze plaats een oude foto uit Haarlemmermeer De boerderij Graan voor Visch stond aan de Hoofdweg 802. De naam verwijst naar de visvangst als hoofdbron van bestaan in de tijd dat het Haarlemmermeer nog niet drooggelegd was. Vis maakte plaats voor graan na de droogmaking. De boerderij was er een van het zogeheten Haarlemmermeertype met schuurwanden van blikken golfplaten. De gronden van de boerderij reikten tot de Hervormde Kerk. Dirk Lammers uit Den Haag was de eerste eigenaar. Lees meer op wwnieuwvennep.nl

In juni 1859 verkocht hij roerende goederen, aardappelen en grasgewas op zijn bezit. Zijn investering leverde weinig op en hij verkocht zijn gronden in 1860 aan Pieter Beers van de IJweg. Deze eigenaar verkocht in februari 1862 het onroerend goed door aan Nicolaas Zadelhoff. De boerderij wisselde daarna nog enkele malen van eigenaar. De laatste pachter op Graan voor Visch was Arend Cornelis Nieuwenhuis (1919-1998). Op de 28 hectare grond werden 2000 woningen gepland. Dit plan luidde het einde in van de boerderij. Arend verliet in 1970 met zijn gezin van 8 kinderen de boerderij. Kort daarna werd de boerderij gesloopt. De erfbeplanting met bomen staat er nog.

Collectie Historisch Archief Haarlemmermeer