• Jos van Rooijen

Hoes wil Mensenrechtenprijs in Haarlemmermeer

Burgemeester Hoes wil, in overleg de lokale afdeling van Amnesty International, ook in Haarlemmermeer een Mensenrechtenprijs instellen. Dat heeft hij laten weten aansluitend aan het officiële startsein van de collecteweek die 11 maart start. Hoes stelde al eerder een Mensenrechtenprijs in ibij zijn afscheid in Maastricht.

Dat was in juni 2015 toen hij in het kader van zijn afscheidsreceptie liet weten geen cadeaus te willen ontvangen maar het wel bijzonder op prijs stelde als er een 'Maastrichtse Mensenrechtenprijs' ingesteld zou worden. Het doel van die prijs is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De prijs kan gewonnen worden door mee te doen aan een prijsvraag waarmee deelnemers aangezet worden zich (nog meer) verdiepen te verdiepen in mensenrechten. Maar zij moet tevens deelnemers stimuleren een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren / -studenten door middel van een creatieve uiting. Dat kan dan via bijvoorbeeld geschreven teksten, video's, kunstwerken, zang en dans. Bij de 'competitie' kan zowel individueel als in een groep deelgenomen worden.

Ook de Haarlemmermeerse variant moet vooral scholen en scholieren 'aan het denken' zetten.

Hoes deed zijn voorstel in de Centrale Bibliotheek waar tevens collectanten hun collectebus en informatiemateriaal konden ophalen.