Hoogheemraadschap werkt aan afvalwatersysteem

HAARLEMMERMEER Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de verouderde afvalwaterzuiveringen (awzi's) in Aalsmeer en in Rijsenhout sluiten om het afvalwater op een efficiëntere wijze te verwerken.

Het afvalwater uit deze regio zal in 2018 worden gezuiverd op de AWZI Zwaanshoek. Er wordt een nieuwe afvalwatertransportleiding aangelegd en er worden twee nieuwe rioolgemalen gebouwd en de bestaande gerenoveerd. Deze werkzaamheden zijn nodig om het afvalwater naar Zwaanshoek te transporteren.

De werkzaamheden, uitgevoerd door aannemerscombinatie GMB/Vobi, zijn inmiddels in volle gang. Zo is het nieuwe rioolgemaal Zuidrand in aanbouw ter hoogte van de Zuidtangent en Nieuwe Bennebroekerweg.

Komende weken start een boring onder de Ringvaart en Oude Spoordijk in Aalsmeer. Ook worden er nog werkzaamheden in het gebied van Schiphol Trade Park verricht.

In 2014 zijn de voorbereidingen voor dit project gestart. In overleg met grondeigenaren is het tracé voor de afvalwatertransportleiding en de locatie voor het nieuwe rioolgemaal Zuidrand bepaald. De aanleg van de afvalwatertransportleiding wordt grotendeels uitgevoerd via horizontaal gestuurde boringen. Eerst wordt een boorgat gemaakt waarna de leiding vanaf de andere kant wordt ingetrokken. Hierdoor is de overlast voor perceeleigenaren en omwonenden beperkt. Direct omwonenden worden door de geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast.

Eind 2017 zijn de werkzaamheden afgerond. Daarna kan het nieuwe systeem in bedrijf worden genomen. De oude zuiveringen worden daarna gesloopt.