• De droom van de familie Poot: een Airportcity.

    Chipshol

'Hoogte claim van Televerde nieuw voor college'

HOOFDDORP De omvang van de miljoenenclaim die gebiedsontwikkelaar Televerde afgelopen week heeft neergelegd bij de gemeente was compleet nieuw voor het college van burgemeester en wethouders. Dat antwoordde burgemeester Onno Hoes donderdag tijdens de raadsvergadering op mondelinge vragen van VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten.

Donderdag werd bekend dat Televerde, waarin projectontwikkelaar Chipshol van familie Poot een meerderheidsbelang heeft, een bedrag van ruim 406 miljoen euro schade wil zien voor het niet kunnen ontwikkelen van bedrijfsgrond in Badhoevedorp-Zuid. Dat is ruim 140 miljoen euro meer dan waarvan eerder sprake was.

Van Straten wilde weten in hoeverre de megaclaim van invloed is op het financiële weerstandsvermogen van de gemeente. De 406 miljoen is namelijk zo'n beetje het bedrag van de totale gemeentebegroting. Burgemeester Hoes zei daarop dat nog bekeken moet worden of het weerstandsvermogen in het geding is.

Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van SRH had uitgerekend dat de megaclaim van Televerde iedere inwoner van Haarlemmermeer ongeveer 2700 euro gaat kosten. Hij vond daarom dat er een openbaar debat moet komen over het geschil met de ontwikkelaar, waarin de bevolking goed geïnformeerd moet worden.

De burgemeester kon Beusenberg op zijn wenken bedienen. De gemeenteraad discussieert op 14 maart in het openbaar over de Televerde-claim. Twee weken eerder, op donderdag 28 februari, is er een besloten bijeenkomst, waarop de politiek door het college wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken.