• Henk van Ommeren

H&S plaatst meer openbare e-laadpalen

HALFWEG De behoefte aan laadpalen voor elektrische auto's begint steeds groter te worden. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is er nog een beperkt aantal van deze palen, en dan vooral op plaatsen waar activiteiten plaatsvinden. Door deelname aan MRA-E wil de gemeente het aantal openbare laadpalen aanzienlijk uitbreiden.

De afkorting MRA-E staat voor Metropool Regio Amsterdam Elektrisch. Dit is een project van onder andere de provincie Noord-Holland om elektrisch vervoer te stimuleren. Het streven van de Metropool Regio Amsterdam is dat er in 2020 ongeveer 20.000 elektrisch aangedreven voertuigen rondrijden. Op advies van de gemeente Haarlemmermeer heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude contact opgenomen met MRA-E. Doordat via dit project een deel van de kosten worden betaald, kan de gemeente nu een achttal laadpalen plaatsen. Het college heeft hiervoor 4.000 euro vrijgemaakt. Gekeken wordt naar de individuele aanvragen van bewoners om in hun omgeving openbare laadpalen te plaatsen. Het is echter niet zo dat al deze aanvragen bij voorbaat zullen worden gehonoreerd. Wethouder Bob Graal: "Bij het plaatsen van een laadpaal worden er twee parkeerplaatsen onttrokken aan het openbare gebruik. Dat moet in de omgeving waar het aangevraagd is wel mogelijk zijn. Bovendien willen wij wel een redelijke spreiding over de gemeente. Het kan niet zo zijn dat al deze laadpalen in Spaarndam worden geplaatst en er geen een in Halfweg komt. Bovendien is het de bedoeling dat deze laadpalen door inwoners kunnen worden gebruikt. Daarom zal er geen laadpaal via dit project bij het NS station Halfweg/Zwanenburg geplaatst worden. Hiervoor zullen wij samen met de gemeente Haarlemmermeer kijken naar de mogelijkheid van snellaadpalen."