• Philip en Richard zijn dringend op zoek naar schildersezels.

    Trudy Witteman

Hulp gezocht herdenking MH17

VIJFHUIZEN Bij het Nationaal Monument MH17 in Park Vijfhuizen wordt op dinsdag 17 juli een plechtige herdenking gehouden voor alle 298 slachtoffers van de vliegramp die op die dag vier jaar geleden heeft plaatsgevonden. Er is dringend behoefte aan vrijwilligers die de genodigden (meest nabestaanden en diverse nationaliteiten) willen begeleiden.

Het betreft de ontvangst bij Expo Haarlemmermeer en de korte wandeling naar het monument. Sommigen van de genodigden hebben een fysieke beperking en hebben wellicht hulp nodig. In voorkomende gevallen maken zij gebruik van hun eigen rolstoel. Na afloop van de plechtigheid geldt dezelfde begeleiding, maar nu terug naar de Expo. Vrijwilligers dienen op 17 juli van 11 tot 16 uur beschikbaar te zijn. Het monument is die dag voor andere bezoekers gesloten. Aanmelden het liefst zo spoedig mogelijk via: vriendenvan@monumentmh17.nl. (ook beschikbaar voor informatie).

SCHILDERSEZELS Op de dag van de herdenking opent in de Expo een tentoonstelling van foto's die betrekking hebben op het monument: foto's van de zonnebloemen uit Oekraïne die straks ook weer bij het monument bloeien, van de bouw, van het planten van de bomen, van de in gebruik name door de koning en de koningin. De foto's zijn op vrijwillige basis gemaakt door de vakfotografen Philip Kruijer en Richard Maertens uit Vijfhuizen en zijn de nabestaanden tot grote steun. Voor de expositie zijn zij dringend op zoek naar schildersezels. Aangezien de expositie rond zal reizen dienen het zogeheten veldezels te zijn, met driepoot. Richard en Philip zouden het leuk vinden dat wie een ezel doneert er een zin of spreuk op schrijft. Always Remembered staat op de eerste die werd geschonken. Wie een veldezel wil doneren mag mailen naar:richard@maeric-photography.nl.