• Eigen foto

'Hyde Park wordt het nieuwe Bijlmer'

HOOFDDORP De nieuwe woonwijk Hyde Park in Beukenhorst-West in Hoofddorp heeft alles in zich om een nieuwe sociale probleemwijk te worden à la de Bijlmer in Amsterdam. Dat zei CDA-raadslid Herman Koning vorige week in de gemeenteraad tijdens een debat over het beeldkwaliteitsplan voor de wijk.

Volgens Koning komen er veel te veel mensen op een kluitje te wonen. Zo krijgt Hyde Park evenveel inwoners als in de hele wijk Pax. "Dat is vragen om problemen", aldus het CDA-raadslid.

Het opmerkelijke betoog van de CDA'er kreeg onmiddellijk een reactie van VVD-raadslid Pieter Jan de Baat. Hij vond dat Herman Koning appels met peren vergeleek door Pax met Hyde Park. Het eerste is een uitbreidingswijk uit de jaren zeventig en Hyde Park is een moderne stadswijk met terrasappartementen.

De Baat was ook nogal verbaasd dat het CDA vasthoudt aan een gemengd oordeel over de nieuwe wijk. Dat bleek al eerder tijdens de stemming over de bouw van de nieuwe wijk. Een deel van de christen-democraten stemde tegen doordat er zoveel appartementen op een relatief kleine locatie worden gerealiseerd. Andere CDA'ers zijn juist blij dat er zoveel huizen bij komen, omdat de vraag naar vooral sociale huurwoningen nog altijd ongekend groot is.

VVD'er De Baat liep overigens op de zaken vooruit door te vragen of zijn collega Koning niet bang is dat de verdeeldheid bij het CDA geen gevolgen kan hebben voor de lopende coalitieonderhandelingen. Zoals bekend doet het CDA daaraan mee. De CDA'er vond die opmerking een beetje flauw, omdat hij helder stelde dat zijn partij als geen ander democratisch genomen besluiten respecteert.

Het was vorige week overigens glashelder tot welk smaldeel van de fractie woordvoerder Koning. In een toelichting zei hij later dat de sociale problemen in Hyde Park niet direct hoeven op te treden maar toch wel over tien tot vijftien jaar.

Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening was het niet met de CDA'er eens. Hij vond het een beetje een doem-verhaal. Volgens hem wordt Hyde Park een hypermoderne stadswijk, waar nu al veel mensen willen wonen.

Raadslid Koning had nog meer kritiek. Hij meende dat het college van burgemeester en wethouders bezwaren van onder meer de bewonersgroep Houd Beukenhorst Mooi en andere omwonenden wel erg makkelijk van de hand heeft gewezen. Op die manier kan het niet anders dan dat tegenstanders van Hyde Park naar de rechter zullen stappen.