Impasse in plannen verhuizing tankstation Hendriks

HOOFDDORP De plannen om benzinestation Hendriks van de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen te laten verhuizen naar de hoek van de Driemerenweg en de Vijfhuizerweg zitten in een impasse. Dat bleek donderdag tijdens de raadsvergadering.

De gemeente doet al geruime tijd verwoede pogingen om het tankstation plus LPG-station uit de bebouwde kom van Vijfhuizen te krijgen. Eigenaar Hendriks heeft nu zijn oog laten vallen op een stuk grond op de hoek van de Driemerenweg en de Vijfhuizerweg.

De eigenaar van die grond stelt wel als voorwaarde dat hij een grote loods of boerderij mag bouwen aan de IJweg. Die plek valt echter onder landelijk gebied en daar mag op basis van het geldende bestemmingsplan niet worden gebouwd.

VVD-raadslid Pieter Jan de Baat vroeg het college donderdag of het niet nog eens naar deze kwestie wil kijken. Hij stelde dat iedereen het van groot belang vindt dat het tankstation wordt verplaatst. Nu doet die kans zich voor en dreigt de verhuizing in het water te vallen, aldus De Baat.

VVD-wethouder Adam Elzalai van Ruimtelijke Ordening hield vooralsnog vast aan het standpunt dat er aan de IJweg niet mag worden gebouwd. Volgens hem is er sprake van een overeenkomst tussen Hendriks en de grondeigenaar en maakt de gemeente daar geen onderdeel van uit.