• Google Maps

Infobijeenkomst over plannen voor Tenniscomplex Hoofddorp

HOOFDDORP Buurtbewoners van het Tenniscomplex Hoofddorp zijn woensdag 10 juli welkom tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen voor de herontwikkeling van het complex. Deze avond wordt georganiseerd door Tennisvereniging Hoofddorp (TVH), Stichting Tennishal Hoofddorp (STH), Stevast Baas&Groen (SBG) en gemeente.

Tijdens de bijeenkomst presenteert architect Peter van de Assche het vernieuwde schetsontwerp voor het tenniscomplex en bijbehorende woningbouw. De betrokken partijen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de genomen stappen en hoe de ontwikkeling verder gaat.

VOORLOPIG ONTWERP Na de zomer wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook wordt dan een klankbordgroep gevormd met vertegenwoordigers van de omliggende straten en andere belanghebbenden.

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in de Heijezaal van het raadhuis, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Wie in de buurt woont en graag aanwezig wil zijn, kan zich voor 1 juli aanmelden via stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl.