• Facebook

Informatieavond transformatorstation afgelast

RIJSENHOUT De voor dinsdagavond geplande informatieavond over de (mogelijke) bouw van een transformatorstation bij Rijsenhout (de zogeheten locatie 2A) gaat niet door. Organisator Tennet heeft de bijeenkomst afgelast na een brief van de gemeente dat het bestemmingsplan voor locatie 2A een dergelijk station niet toestaat.

Energieleveranciers TenneT & Liander hebben enkele maanden geleden al aangegeven dat in het gebied rondom Rijsenhout een nieuw transformatorstation gebouwd moet worden om te voldoen aan de groeiende vraag naar stroom, voornamelijk voor datacenters. In hun zoektocht naar een geschikte locatie zijn inmiddels verschillende opties genoemd, waarvan één dicht tegen Rijsenhout aan. Deze locatie 2A scoort volgens Tennet en Liander het best.

Bewoners van Rijsenhout denken daar echter heel anders over. Te groot, te massaal, gevaar van straling en verlies van groen zijn daarbij de belangrijkste argumenten om onder meer een tegenactie te starten en om Tennet en Liander te bewegen voor een andere locatie te kiezen. In het kader van die tegenactie zijn andere andere meerdere politieke partijen benaderd, is er ingesproken tijdens een gemeenteraadsvergadering en hangen op diverse plekken in het dorp grote posters met daarop de tekst 'Rijsenhout zegt NEE'.

Tennet en Liander op hun beurt blijven vasthouden aan hun voorkeurslocatie en het hoe en waarom van die keus wilden ze dinsdagavond toelichten tijdens een informatiebijeenkomst in het Van der Valk hotel aan de A4. Die bijeenkomst gaat echter niet door nu de gemeente een brief aan Tennet en Liander heeft gestuurd waarin ze (nogmaals) aangeeft dat het huidig bestemmingsplan voor locatie 2A slechts glastuinbouw toestaat en dat de gemeente niet van plan is het bestemmingsplan aan te passen. Als redenen voert de gemeente het gebrek aan draagvlak op onder de bewoners van Rijsenhout en het gebrek aan draagvlak binnen de gemeenteraad voor locatie 2A.

Tennet laat vervolgens op haar website weten verbaasd te zijn over deze informatie en dat eerst nader bestudeerd moet worden wat dit voor het proces betekent. Of en wanneer er een nieuwe bijeenkomst komt, is niet bekend.

Het bewonerscomité Rijsenhout zegt NEE laat bij monde van Peter van Veen weten blij te zijn met de reactie van de gemeente en dat 'er weer hoop is'. "Wij zien ook wel de noodzaak van een transformatorstation. Alleen niet op locatie 2A."