Ingang feestterrein aan de Venenweg

ZWANENBURG Alle activiteiten tijdens de feestweek vinden met ingang van dit jaar plaats op een volledig nieuw ingericht multifunctioneel veld op het sportcomplex van De Bataaf. Niet langer dus op het complex van VV Zwanenburg.

De ingang van het feestterrein bevindt zicht NIET aan de zijde van Kinheim, maar juist aan de andere kant. Aan de Venenweg dus. Het is de ingang die ook gebruikt wordt tijdens de Kortebaanwedstrijden, dit jaar op zaterdag 25 juni. De entree aan de zijde van bedrijventerrein De Weeren heeft als voordeel dat bewoners geen overlast ondervinden van komende en gaande feestgangers en er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.