• Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen

Initiatiefnemers migranten spreekuur beloven langdurige samenwerking

HOOFDDORP De initiatiefnemers die vorig jaar startten met het inloopspreekuur voor migranten, blijven samenwerken. Dat hebben zij elkaar en de migranten beloofd tijdens de viering van het 1-jarig bestaan in De Nieuwe Silo. Daar liet wethouder Steffens-van de Water namens de gemeente weten heel blij te zijn met het spreekuur en de wijze waarop partijen samenwerken.

Ze noemde het in haar toespraak zelfs hét toonbeeld van integratie, omdat er zoveel partijen vanuit diverse achtergronden qua religie, cultuur en taal bij betrokken zijn. "Hier zie je dat het kan."

Daarna was het aan de vertegenwoordigers van de betrokken partijen hun handtekening te zetten onder een convenant waarin ze toezeggen langdurig met elkaar samen te werken aan een optimale dienstverlening voor migranten. De handtekeningen werden gezet voor Stichting Maatvast, stichting Marhaba, stichting P-team, stichting maatschappelijke ondersteuning migranten (SMOM), stichting islamitisch sociaal-cultureel centrum, stichting Somaliërs Haarlemmermeer, stichting Pamir en stichting HLCH. De wethouder zette haar handtekening namens de gemeente als steunbetuiging aan het migranten spreekuur dat tevens dienst doet als kenniscentrum.

Het inloopspreekuur is bestemd voor migranten die vragen hebben over bijvoorbeeld het invullen van formulieren, brieven van de gemeente of advies over zorg. Het wekelijks spreekuur is op vrijdagmiddag van 14 tot 17 uur in wijkgebouw de Nieuwe Silo in Hoofddorp. De hulp is gratis.