Invoering sociaal domein gladjes verlopen

HOOFDDORP De invoering van de veranderingen in het sociaal domein is in de gemeente tot nu toe gladjes verlopen. Dat wordt vastgesteld in de gemeentebegroting 2017-2020. Volgens wethouder Tom Horn van Zorg en Welzijn is het overgangsjaar een succes gebleken, maar worden de taken van het sociaal domein, met name de jeugdzorg, de hulp in de huishouding en de Participatiewet, nu in het tweede jaar 'doorontwikkeld'.

Volgens wethouder Horn is dat 'extra spannend' omdat Haarlemmermeer een eigen model heeft ontwikkeld waarvan de houdbaarheid nu zal moeten blijken. De gemeente heeft overigens nog een potje van 6.4 miljoen euro beschikaar voor het geval er forse financiële tegenvallers mochten optreden.

Tot nu toe zijn die tegenvallers uitgebleven, zo blijkt uit de begroting. De gemeente heeft alle nieuwe taken binnen het beschikbare budget uit Den Haag kunnen uitvoeren, behoudens de extra kosten die nodig waren om de sociale taken goed te kunnen invoeren.