• Kunstwerk Ida, dat moet komen in Park 21.

    Gemeente Haarlemmermeer

Inwoners Haarlemmermeer mogen meepraten over nieuwe kunst in klankbordgroep voor kunstwerken

HOOFDDORP De gemeente gaat een vaste klankbordgroep van vijf betrokken inwoners vormen die met adviezen komt over nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de gemeente, zei wethouder Marja Ruigrok van Kunst en Cultuur vorige week tijdens het wekelijkse persgesprek.

Vorig jaar ontstond er veel beroering in de gemeente over de plannen om in Park21 het iconisch kunstwerk Ida te realiseren. Eén van de kritiekpunten was dat inwoners zich helemaal niet over het werk hebben mogen uitspreken.

Op initiatief van de VVD nam de gemeenteraad november vorig jaar een motie aan, waarin werd gepleit om een klankbordgroep in het leven te roepen die kunstwerken vooraf kan beoordelen. Het college van burgemeester en wethouders geeft nu gehoor aan die oproep.

Volgens B en W kan een vaste groep mensen voor meer continuïteit, een betere kwaliteit en meer draagvlak bij de inwoners zorgen. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep ook in gesprek gaat met omwonenden van een toekomstig kunstwerk.

Wethouder Ruigrok zei deze week nu al het idee te hebben dat ze door een openluchtmuseum fietst als ze door de gemeente gaat. Daar kan dus wat haar betreft nog meer opvallende kunst bij. Overigens is er de komende jaren wel minder geld beschikbaar voor nieuwe kunstwerken. Door de kosten voor Ida (750.000 euro) bedraagt het budget 50.000 per jaar.

De gemeente stelt geen voorwaarden aan de samenstelling van de klankbordgroep. Iedereen kan zich aanmelden.

Marja Ruigrok verwacht dat het college de adviezen van de klankbordgroep in 99 van de 100 gevallen gaat overnemen. "Dat is zeker de bedoeling. Alleen als een kunstwerk heel veel geld kost of dat er een weg zou moeten worden omgelegd om een werk te realiseren, zouden we misschien kunnen afwijken."

Ruigrok zegt niet bang te zijn dat een klankbordgroep 'meer van hetzelfde' gaat adviseren. Zij heeft er alle vertrouwen in dat nieuwe kunstwerken uitdagend en divers zullen zijn. De klankbordgroep wordt na twee jaar geëvalueerd om te kijken of de regeling heeft gewerkt.

Frits Verhagen