Jarigen Schiphol en Rotary trakteren nieuw jeugdorkest

HOOFDDORP De 100-jarige Koninklijke Luchthaven Schiphol en de 35-jarige Rotaryclub Haarlemmermeer Schiphol hebben vorige week een geslaagd symposium gehouden over de positie van de luchthaven in Haarlemmermeer, nu en in de toekomst. De beide jarigen trakteerden uit de opbrengst van het symposium Pier K op een bedrag van 11.000 euro. Dat bedrag is bestemd voor het nieuwe Haarlemmermeer-Schiphol-Jeugdorkest.

Bijna honderdvijftig mensen luisterden met gastvrouw Lineke Jonkers in De Meerse geboeid naar drie sprekers, die vanuit hun expertise een beschouwing gaven over de toekomst van Schiphol.

Commercieel directeur van de jarige luchthaven, André van den Berg, ging in op de relatie van de luchthaven met haar omgeving. De geschiedenis, maar vooral ook de toekomst, kwamen daarbij aan bod.

Architecte en voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol bekeek de landschappelijke inpassing van een moderne luchthaven in een polderlandschap. Daarnaast vertelde zij boeiend over de gebouwen op Schiphol die gastheer zijn van tientallen miljoenen mensen.

De laatste spreker was Ricky Curran, hoogleraar Air Transport and Operations aan de TU Delft. Hij hield een interessante beschouwing over de toekomst van de luchtvaart, niet alleen in technische zin, maar vooral ook kijkend naar de duurzaamheid. De in Ierland geboren Curran, een niet onverdienstelijke blueszanger, kon het uiteraard niet nalaten om zijn betoog af te ronden met een mooi lied.

Het symposium ging niet alleen over de Koninklijke luchthaven. Onder de noemer 'Een ander geluid' kwamen heden en toekomst van de luchthaven aan bod, maar er werd ook aandacht besteed aan een ander geluid: muziek. De opbrengst van het symposium wordt gebruikt om de start van jongeren in een jeugdorkest mogelijk te maken.

Aan het eind van het symposium kreeg een glunderende Monika van der Ent, directeur van Pier K, een cheque van 11.000 euro overhandigd door Katja Brenninkmeijer. Zij benadrukte als voorzitter van de jarige Rotaryclub Haarlemmermeer Schiphol de maatschappelijke rol van een serviceclub in de huidige samenleving.