Jawoord aan Haarlemmermeer!

HALFWEG Nagenoeg unaniem heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gisteravond Haarlemmermeer gekozen als fusiepartner. Van de elf raadsleden kozen er tien voor Haarlemmermeer. Slechts Sicco Jan Bier (D66) liet weten voor Amsterdam te kiezen.

Velsen en Amsterdam, de beide andere nog overgebleven huwelijkskandidaten hadden geen schijn van kans. Al tijdens de eerste ronde waarin de raadsleden hun gevoelens en motivaties verwoordden bleek Velsen geen goede partner. Hoe goed deze gemeente het ook op de bewonersbijeenkomst op 8 juni had gedaan. De suggestie een paar maanden geleden gedaan door de Commissaris van de Koning Johan Remkes dat Velsen samen met Beverwijk en Heemskerk een sterke IJmondgemeente zou kunnen vormen heeft de raadsleden aan het denken gezet. Niet fuseren met een gemeente die mogelijk zelf ook gaat fuseren was de algemene teneur. Ten aanzien van Amsterdam met aan de ene kant een dikke portemonnee, maar aan de andere kant heel weinig draagvlak onder de bevolking waren de meningen op dat moment nog verdeeld. Uiteindelijk ging Haarlemmermeer, misschien wel dankzij de tactische bespreking van 'aanvoerder' Theo Weterings die een van de acht insprekers was, met een lichte voorsprong aan de thee.

Voordat burgemeester Pieter Heiligers om klokslag 23 uur de memorabele raadsvergadering zoals hij het noemde met een hamerslag sloot en CDA-fractievoorzitter Theo van Heese de gemeentevlag had ontrold met het verzoek een deel van de vlag op te nemen in de vlag van de nieuwe gemeente, deelde Heiliegers een compliment uit aan de raadsleden. "Het is een zeer moeilijke keuze geweest. Moeten kiezen uit drie goede kandidaten is niet zomaar iets. U heeft steeds goed geluisterd en ook het gevoel en de emoties van onze bewoners meegewogen in uw beslissing. Echt grote klasse."

Niet verwonderlijk dat bij de grote delegatie waarmee Haarlemmermeer naar De Zoete Inval was gekomen, de vreugde heel groot was. Met uitgestoken hand ging burgemeester Theo Weterings af op zijn college Pieter Heiligers om hem te feliciteren met de keuze van de raad. Waarna Weterings zelf handen tekort kwam om alle felicitaties in ontvangst te nemen.

Meer nieuws morgen de papieren versie van HCnieuws.nl.