Jongeren in jeugdinstellingen krijgen zakgeld

HOOFDDORP Jongeren die onder een jeugdinstelling of voogdij vallen krijgen zak- en kleedgeld. Dat antwoordt het college van B en W in antwoord op vragen van CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee.

Het CDA maakte zich zorgen over jongeren in de jeugdzorg, omdat uit een rapport van de Kinderombudsman bleek dat het betalen van zak-en-kleedgeld lang niet overal gebeurt. In Haarlemmermeer is dat wel de praktijk, aldus het college. In het afgelopen jaar is slechts in één geval gebleken dat een instelling geen zakgeld heeft betaald en dat is na tussenkomst van het college daarna alsnog gebeurd.

B en W schrijven dat het betalen van zak-en-kleedgeld onderdeel is van de openbare aanbestedingen in de jeugdzorg die nu voor de zorg van volgend jaar worden gehouden.