• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Henk van Ommeren
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Henk van Ommeren

Jubileum en Penningen van Verdienste H&S

SPAARNDAM De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude benutte de Burendag om een informatiebeurs te organiseren voor haar inwoners vanwege de fusie. Deze activiteit kreeg een extra feestelijke tintje vanwege het 155 jarige jubileum van de gemeente en de uitreiking van twee Penningen van Verdienste.

Traditioneel wordt op de verjaardag van de gemeente, 22 september, een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Nikki Koot, die deze functie afgelopen jaar met verve vervulde, blijft deze keer nog 3 maanden langer actief vanwege de fusie per 1 januari. Toch wilde de gemeente deze feestelijke dag niet zomaar voorbij laten gaan. Er werd voor gekozen om op deze dag een informatiebeurs over de gemeente Haarlemmermeer te organiseren in het Dorpscentrum van Spaarndam. Daarbij mocht de kinderburgemeester Nikki Koot samen met de burgemeesters Pieter Heiliegers en Onno Hoes een twee meter lange verjaardagstaart aansnijden.

In zijn welkomstwoord refereerde Heiliegers aan het belang van de inzet van vrijwilligers. Hij noemde hen het cement van de samenleving. Deze verwijzing was niet voor niets. Twee vrijwilligers uit de gemeente kregen een Penning van Verdienste van de gemeente voor hun bijzondere inzet. Cees van Kippersluis is lid van de Milieuraad en voorzitter van de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI), de opvolger van de armenzorg. Ook politiek is actief als lid van het CDA en hij was enige tijd zelfs voorzitter van de lokale CDA afdeling. Bovendien zat hij enkele jaren in de gemeenteraad. Gedurende 10 jaar lang vertegenwoordigde hij bovendien de bewoners in het regionale overleg Schiphol.

Ook Laura Kroon is al 22 jaar een bijzonder actieve vrijwilliger. Naast de begeleiding bij de jeugdvereniging Don Bosco, verzorgt zij al bijna 20 jaar de muzikale intocht van Sinterklaas in Spaarndam. Naast haar eigen muziekschool heeft zij ook het kinderkoor van de kerk nieuw leven ingeblazen. Sinds 15 jaar is Laura actief in het Oranje Comité waarvan de laatste twee jaar als voorzitter van dit comité. Ook bemoeit zij zich met de jumelage van de gemeente met het Poolse Lanckorona.

Voor de gemeenteraad was dit aanleiding om beide vrijwilligers op deze feestelijke dag de Penning van Verdienste uit te reiken.