'Kale modderige vlakte langs Driemerenweg'

NIEUW-VENNEP Langs de Driemerenweg (N205) in Nieuw-Vennep en Beinsdorp is door de aanleg van de 380kV-hoogspanningslijn een kale modderige vlakte ontstaan. Alle bomen zijn omgezaagd en het resterende groen is versnipperd. D66-fractievoorzitter Joost Koomen wil in een serie schriftelijke vragen onder meer van het college van burgemeester en wethouders weten of er snel weer volwaardig groen terugkomt op de locatie.

Volgens raadslid Koomen had Tennet de bedoeling om groen te verwijderen op plekken waar hoogspanningsmasten zijn gepland. In strijd met die plannen is echter de gehele groenstroom kaalgeplukt. De D66'er stelt dat de locatie een grote recreatieve waarde heeft voor bewoners uit de wijde omgeving.

Inwoners gebruiken de groenstrook geregeld om hun hond uit te laten of om er te wandelen, fietsen of joggen. Voor hen is er nauwelijks een alternatief. Ook kwamen veel mensen er recent nog bramen plukken. Joost Koomen wil weten waarom de complete groenstrook is verdwenen. Volgens hem is het gebruikelijk dat stukken groen worden ontzien ten behoeve dan dieren en om het herstel van de het groen sneller mogelijk te maken.

Netwerkbeheerder Tennet heeft aangegeven dat de locatie na de aanleg van de 380kV-lijn in 2018 opnieuw zal worden ingericht, inclusief openbaar groen. Raadslid Koomen vraagt het college of de locatie tot medio volgend jaar een kale vlakte zal blijven. Hij dringt er tot slot op aan dat de gemeente erop toeziet dat er ter plekke snel weer nieuwe aanplant wordt aangebracht.